ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๔ “ บึงฉวากเกมส์ ”

 

จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจากสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ “ บึงฉวากเกมส์ ” ประจำปี ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการและพัฒนากีฬาของสถาบันโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยพร้อมทั้งพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักกีฬาในการร่วมแข่งขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติให้เป็นเลิศตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดการแข่งขัน ๒๑ ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ จักรยานประเภทลู่และถนน เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เทนนิส เนตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น มวยปล้ำ แฮนด์บอล ยกน้ำหนัก ยูโด ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล ยิมนาสติก ยิงธนู ยิงปืน และเทควันโด มีนักกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๒๑ สถาบัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 5,470 คน นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาโรงเรียนกีฬาจากประเทศ สิงคโปร์,บรูไน และมาเลเซีย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ “บึงฉวากเกมส์”ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้จัดให้มีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ตระการตาด้วยเทคนิคแสง สี เสียง การแปรอักษรที่มีสีสันสวยงาม ชมขบวนพาเหรดนักกีฬา การแสดงของเยาวชน และกำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬา ในวันเสาร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย    “บึงฉวากเกมส์” นอกจากชมการแข่งขันกีฬาและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในครั้งนี้แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุพรรณบุรีมากมาย อาทิเช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี หอคอยบรรหาร-แจ่มใสและสวนเฉลิมภัทรราชินี ชมวิถีชีวิตชุมชนตลาดเก่าของเมืองสุพรรณ ตลาดเก้าห้อง ตลาดสามชุก ตลาดน้ำศรีประจันต์ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ นมัสการศาลหลักเมืองและชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระ ๙ วัด นพมงคลเมืองสุพรรณ ในการนี้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร การบริการ ร้านของฝากของที่ระลึก ได้พร้อมใจกันต้อนรับทุกท่านในการมาเยือนเมืองสุพรรณบุรีในครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐-๓๕๕๔-๕๖๖๒ เว็บไซด์ www.spss.ac.th  , www.bungchawakgames.com และที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๕๕๓-๖๐๓๐, ๐-๓๕๕๓-๖๑๘๙, ๐-๓๕๕๓-๕๗๘๙   E-mail: tatsuphan@tat.or.th ,  www.suphan.net

แสดงผล 9 ครั้ง