ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เชิญร่วมงานมหากุศล อุปสมบทหมู่ ครั้งที่ 34

 นางสาวอังคณา  พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปีนี้ และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย สมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการและศิษย์วัดป้อมแก้ว ได้จัดงานอุปสมบทหมู่ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2554 ณ วัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองไตรเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ร่วมขบวนแห่นาครอบเมืองสมุทรสงคราม และทำพิธีอุปสมบทในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ร่วมตักบาตรพระภิกษุและถวายภัตตาหารเพลในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ผู้ที่สนใจสมัครอุปสมบทสามารถสมัครได้ที่วัดป้อมแก้วทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20-50 ปี มีผู้รับรอง และต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้สมัครต้องเข้ารับการอบรมก่อนอุปสมบท 10 วัน นอกจากนี้ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทสามารถติดต่อได้ที่วัดป้อมแก้วเช่นกัน โดยนอกจากจะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการอุปสมบทแล้วรายได้ส่วนหนึ่งยังบริจาคให้แก่กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในรูปของมูลนิธิและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัดเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดป้อมแก้ว โทร. 0 3471 1794 และ 0 3471 6526

แสดงผล 7 ครั้ง