ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมสนับสนุนผลไม้ไทย ในโครงการ อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ทุกภูมิภาคทั่วไทย ตลอดฤดูกาลผลไม้นี้

บ่ายวันนี้ (11 พฤษภาคม 2554) นายสุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ที่ปรึกษาระดับ 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมแถลงข่าว โครงการ อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน โดยมี  นายณรงค์  ธีระจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  นางสาวอภิรดี  ศิริวิจิตรกุล  นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  นางสาวจารุวรรณ จินตกานนท์  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด  นายทินกร  สิงห์ประเสริฐ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  นายสุรสิงห์ พูลเพิ่มสุขสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดปราจีนบุรี  และนายชูขาติ อ่อนเจริญ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานระยอง ร่วมในงานแถลงข่าว       ณ อาคาร ททท.สำนักงานใหญ่

โครงการ อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศในช่วงหน้าผลไม้เพิ่มขึ้น และสามารถส่งเสริมการตลาดในแหล่งผลิตได้เป็นอย่างมาก ถือเป็นหนึ่งในมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาด ที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตจากสวนผลไม้โดยตรง นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวไปสู่นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการบริการทางการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวหมุนเวียนในเศรษฐกิจของประเทศ

ททท. ได้ตระหนักถึงการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม ภายใต้แนวคิด อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรเจริญงอกงามได้ดี นับเป็นฤดูกาลแห่งผลไม้ไทย เพราะผลไม้ยอดนิยมนานาชนิดจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศกำลังทยอยออกสู่ตลาด เช่น ภาคเหนือ มีลิ้นจี่จากเชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา ภาคตะวันออก มีเงาะ ทุเรียน มังคุด ระกำ ภาคกลาง มีทุเรียน มังคุด กระท้อน ภาคอีสาน มีน้อยหน่า ภาคใต้ มีลองกอง ฯลฯ

 สำหรับรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว ตอบสนองกลยุทธ์การตลาดของ ททท. ด้านส่งเสริมตลาดในประเทศ เพื่อสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ที่ได้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้ โดยเน้นส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดและระหว่างภูมิภาค พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสอดรับกับกระแสการท่องเที่ยวของโลกที่สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสการเกษตรในรูปแบบการทำสวนผลไม้ มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้ชิมผลไม้รสอร่อยจากสวน และเลือกซื้อผลไม้สดๆ ผลไม้แปรรูป ประการสำคัญ ยังเป็นการช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักและเห็นคุณค่า เข้าใจวิถีเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานดั้งเดิมของสังคมไทยมากขึ้น

โดย สำนักงาน ททท. ในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ จะร่วมกับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจนำเที่ยว และโดยเฉพาะเจ้าของสวนผลไม้  จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบที่โดดเด่นแตกต่างกันไป นอกเหนือจากการประกวดผลิตผลทางการเกษตร (ผลไม้ขึ้นชื่อ) ของแต่ละพื้นที่ การจำหน่ายต้นพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาหาร และนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) ที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยมีงานที่น่าสนใจ ดังนี้

1. งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2554 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด

2. งานมหกรรมเกษตรเชียงราย วัดเกษตรปลอดภัย และอาหารชนเผ่า ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2554 ณ บริเวณสนามฝึก รด. จังหวัดเชียงราย

3. งานวันเกษตรปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2554 ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดปราจีนบุรี

4. งานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2554 ณ บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพง จังหวัดระยอง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท. ในพื้นที่จัดงาน หรือ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. 1672

แสดงผล 15 ครั้ง