ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. จัดงานเลี้ยงต้อนรับแก่คณะสื่อมวลชนระดับผู้บริหาร กว่า 180 รายจากทั่วโลก ในโอกาสเยือนไทยในการประชุม Publish Asia 2010

ค่ำวันนี้ (27 เมษายน 2554)  ณ โรงแรมชาเทรียม นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง Welcome Dinner Publish Asia 2011 แก่คณะผู้บริหารระดับสูงในแวดวงนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนจากทั่วโลกกว่า 180 คน ในโอกาสเดินทางมาร่วมงาน Publish Asia 2011

 งานประชุมนานาชาติ “Publish Asia 2011” จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า  โดย สมาคมหนังสือพิมพ์และองค์กรสื่อระหว่างประเทศ หรือ World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) โดยจะกระจายการจัดงานในประเทศกลุ่มสมาชิก ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ Publish Asia ครั้งที่ 10 โดยมี     3 หน่วยงานหลักให้การสนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ททท. และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  วัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เป็นการประชุมประจำปีครั้งสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวโน้มด้านสื่อมวลชนเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ โดยเชิญผู้ประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ชั้นนำจากทั่วโลกมารับทราบข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านการแข่งขัน และโอกาสในอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์  ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสื่อต่างๆ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บรรณาธิการอำนวยการ บรรณาธิการ ผู้บริหารระดับสูง จากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ เอเชียใต้ ยุโรป และอเมริกา  ตลอดจนผู้สื่อข่าวต่างชาติในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมงานรวมกว่า 400 คน  เข้าร่วมการสัมมนา โดยมีหัวข้อในการสัมมนา คือ Driving Future-proof Media Growth ประเด็นการสัมมนา ได้แก่ CEO conference , Newsroom Summit Asia , Printing Summit Asia , Advertising Summit Asia , Learning Workshop  และ Asia Media Awards Presentation  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกอล์ฟของเหล่าผู้บริหารระดับซีอีโอ การจัดงานมอบรางวัล และงานกาล่า ดินเนอร์

 สมาคม WAN-IFRA คือ สมาคมซึ่งทำการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และเป็นผู้จัด International Newspaper Trade Shows ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส  ฝรั่งเศส และเมือง Darmstadt  เยอรมนี  และมีสาขาอยู่ที่ สิงคโปร์ อินเดีย สเปน ฝรั่งเศส และสวีเดน  ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกมากกว่า 18,000 สำนักพิมพ์  เว็บไซต์ 15,000 เว็บไซต์ รวมถึงบริษัทอีกประมาณ 3,000 บริษัท จากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ ททท. ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Publish Asia 2011 และเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองคณะผู้เข้าประชุม โดยเตรียมการสาธิตและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงระบำรัตนโกสินทร์ภิรมย์  การแสดงโขน ชุด ระบำจับนาง และระบำสี่ภาค เป็นต้น เพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ไทยสู่สายตาสื่อมวลชนต่างประเทศ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารของ ททท. และผู้บริหารจากสำนักพิมพ์และบรรณาธิการแขนงต่าง ๆ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับโลก  ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าดึงดูดใจในเรื่องราคา ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครให้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ  การดำเนินธุรกิจ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของคนไทยให้ชาวต่างชาติให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

แสดงผล 13 ครั้ง