ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เชิญร่วมงานสืบทอดเจตนา สืบชะตาดอนหอยหลอด

จังหวัดสมุทรสงคราม สภาวัฒนธรรมตำบลบางจะเกร็ง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดงาน “สืบทอดเจตนา สืบชะตาดอนหอยหลอด” ในวันที่ 22 เมษายน 2554 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

 นางสาวอังคณา  พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) กล่าวว่า หลังจากที่มีการจัดงานในปีที่แล้วส่งผลให้หอยหลอดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูดอนหอยหลอด ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งประมงแล้ว ยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม การจัดงาน ครั้งนี้นอกจากจะทำให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้พิธีกรรมทางศาสนาโน้มนำทัศนคติของประชาชนในชุมชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่สืบต่อไป โดยในปีนี้ภายในงานดังกล่าวมีการทำพิธีเชิญธงราชนาวี พิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีสืบชะตาดอนหอยหลอด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ จำนวน 85 รูป การมอบทุ่น 84 ทุ่น 84 พรรษา โดยธนาคารออมสิน และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 84,000 ตัว บริจาคโดยสมาคมประมงสมุทรสงคราม โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์น้ำ ได้ในงานและเชิญสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชมโบสถ์ไม้สักทองฝังมุกที่วัดศรัทธาธรรม เลือกรับประทานหรือเลือกซื้ออาหารทะเลทั้งสดและแปรรูปได้ในบริเวณดอนหอยหลอดได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาวัฒนธรรมตำบลบางจะเกร็ง โทร. 08 1736 2592, 08 9411 9035 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  E-mail: tatsmsk@tat.or.th หรือ Call Center 1672 เบอร์เดียว เที่ยวทั่วไทย

แสดงผล 19 ครั้ง