ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สมุยจัดงาน Big Cleaning Day...คืนสมุยให้สวยงาม

จากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคใต้ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นเหตุให้การบริการด้านคมนาคมทั้งเครื่องบินและเรือโดยสารต้องหยุดชะงัก  ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีการยกเลิกการเดินทางจำนวนมากในช่วงเทศกาลและมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะสมุยจึงได้กำหนดแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังเหตุการณ์อุกทกภัยที่คลี่คลายลงแล้ว   โดยเทศบาลเมืองสมุย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดกิจกรรม Samui Big Cleaning Day ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 โดยเชิญภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ ชุมชน ประชาชน พร้อมสื่อมวลชนที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในการซ่อมบำรุงและทำความสะอาดถนนทุกสายบนเกาะสมุยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อพลิกฟื้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทราบถึงความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

ในโอกาสเดียวกันนี้ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวสมุย ยังได้ร่วมกับสำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้ง จัดทัศนศึกษาแก่สื่อมวลชนในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง เดินทางไปเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า  ตามรอยพ็อคเก็ตบุ๊ค “ติดเกาะ” พร้อมทั้งจัดงานเปิดตัวพ็อคเก็ตบุ๊ค “ติดเกาะ” ที่เกาะสมุยอีกด้วย

แสดงผล 45 ครั้ง