ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เชิญสื่อมวลชนทั่วโลกเกือบ 300 คน ร่วมสัมมนาอัพเดทสินค้าท่องเที่ยว และร่วมประเพณีมหาสงกรานต์ไทย ในงาน Songkran Grand Invitation

บ่ายวันนี้ (11 เมษายน 2554)  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี–ลา   นางจุฑาพร  เริงรณอาษา  รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการต้อนรับคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการจากต่างประเทศในโครงการ Media Mega Fam Trip ที่เดินทางเข้าร่วมงาน “Songkran Grand Invitation”  ซึ่ง ททท. จัดขึ้นเพื่อเชิญสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ในเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์”  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเพณีอันดีงามและโดดเด่นของไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวในระดับ World Event Marketing  เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ททท. ส่วนกลางและสำนักงาน ททท. ในต่างประเทศได้คัดเลือกเชิญสื่อมวลชนที่มีศักยภาพจากทั่วโลก ได้แก่ สหราชอาณาจักร  เยอรมัน  ฝรั่งเศส  อิตาลี  สหรัฐอาหรับ- เอมิเรตส์  รัสเซีย  สหรัฐอเมริกา  อินเดีย  สิงคโปร์  เวียดนาม  ออสเตรเลีย  ญี่ปุ่น เกาหลี  ไต้หวัน  จีน  มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  โดยจำแนกเป็นสื่อมวลชนจากภูมิภาคยุโรป 57 คน อเมริกา 38 คน อาเซียน 91 คน และเอเชียตะวันออก 82 คน รวมทั้งสิ้น 268 คน เข้าร่วมในพิธีต้อนรับงาน “Songkran Grand Invitation”  และร่วมงานสัมมนา โดย นางจุฑาพร  เริงรณอาษา  รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา  ททท. กล่าวเปิดงาน จากนั้นชมการนำเสนอวิดีทัศน์เรื่อง “Overall Tourism Thailand”  และฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทย” โดยนางสุภาภรณ์  ปราชญ์อำไพ  ผู้แทนสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)   พร้อมชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)  จากนั้นคณะเดินทางออกจากโรงแรมแชงกรี-ลา โดยล่องเรือฮอไรซันครู้ซ 1 และ 2 เพื่อชมความสวยงามของริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  แล้วเดินทางไปยังวัดพระเชตุพนฯ เพื่อร่วมชม 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์  ก่อนจะเดินทางไป ร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น ณ สวนนาคราภิรมย์  พร้อมทั้งชมการแสดงทางวัฒนธรรม และนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ของไทย  อาทิ การแสดงม่านน้ำ และการแสดงน้ำพุพร้อมแสง สี เสียง และการแสดงแสงเสียง ชุด “เล่าขานตำนานมหาสงกรานต์ไทย” เป็นต้น

ในโอกาสนี้  ททท. ยังได้จัด Pre tour และ Post tour โดยกระจายการเดินทางออกเป็นเส้นทางต่าง ๆ รวม 16 เส้นทาง ให้แก่คณะสื่อมวลชนได้ทัศนศึกษายังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทุกภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พระนครศรีอยุธยา  สมุทรปราการ  ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ราชบุรี เชียงใหม่  เชียงราย  ลำปาง  นครปฐม  เพชรบุรี  กระบี่  สุราษฎร์ธานี  ประจวบคีรีขันธ์ และ ภูเก็ต  โดย ททท. คาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ และความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ชาวต่างชาติให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

แสดงผล 30 ครั้ง