ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. ส่งเสริมพลังผู้ประกอบการ จัด 15 สัมมนาด้านการตลาดท่องเที่ยวประจำปี 2554

นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า  ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน –สิงหาคม ๒๕๕๔ ททท.เตรียมจัดโครงการอบรมสัมมนาด้านการตลาดท่องเที่ยวประจำปี  ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานสำคัญด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และมีความสนใจที่จะก้าวขึ้นเป็นนักการตลาด  มืออาชีพ

ทั้งนี้ ททท.ได้ออกแบบในแต่ละหลักสูตรให้มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น ๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการอบรมการตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่สำหรับเมืองท่องเที่ยวหลัก โดยจัดใน ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดเชียงราย  โครงการอบรมการตลาดท่องเที่ยวสำหรับเมืองท่องเที่ยวรอง จัดใน ๕  พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดชุมพร  จังหวัดตาก และจังหวัดเลย

และเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องดิจิตอล จึงได้มีโครงการอบรมการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์จัดใน ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งโครงการสัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพตลาดต่างประเทศประกอบด้วย ตลาดเกาหลีและสหรัฐอเมริกา ที่กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนการอบรมสัมมนาทั้งสิ้น ๑๕ ครั้ง และประมาณการผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ๑,๒๐๐ คน

“ททท. เชื่อว่าภายหลังการอบรมสัมมนา จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจได้มีความเข้าใจตลาดมากขึ้น  เห็นโอกาสในความสำเร็จและสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการทำตลาดเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาวเพ็ญสุดา กล่าวเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้ที่ http://thai.tourismthailand.org ในหมวดข่าวอัพเดท หรือ สมัครออนไลน์ผ่าน http://etatjournal.com  ที่หมวดข่าวสารและกิจกรรม  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานฝึกอบรม กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ททท. โทร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๔๔๗๗-๘ โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๖๙๔ อีเมลล์ ttndiv@tat.or.th  ทั้งนี้  ททท.  ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา

แสดงผล 39 ครั้ง