ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สืบสานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2554

อำเภออู่ทอง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี สภาวัฒนธรรมอำเภออู่ทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดงาน “สืบสานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2554” ในระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2554 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการฟื้นฟู และสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยทรงดำให้คงอยู่  และให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน “เที่ยวสัมผัสถิ่น รู้แผ่นดินเกิด” ของจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การละเล่นพื้นบ้าน และการแต่งกายของชาวไทยทรงดำ นิทรรศการศูนย์เรียนรู้ทางภาษา และนิทรรศการแสดงความเป็นมาไทยเวียง ไทยครั่ง ซุ้มพิธีกรรมของชาวไทยทรงดำ การออกร้านมหกรรมอาหารพื้นบ้าน การแสดงลำขับ ลำแอว เพลงพื้นบ้าน การเลือกซื้อ ชมสินค้า OTOP อีกมากมาย สนุกสนาน กับการรำแคนประยุกต์ตลอดงาน  และชมการแสดงแสง สี เสียง  โดยเริ่มพิธีเปิดในวันที่ 1 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภออู่ทอง 035 – 551001

แสดงผล 36 ครั้ง