ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เชิญชวนเที่ยวงาน ประเพณีปอยส่างลอง

จังหวัดตาก   โดยคณะกรรมการวัดไทยวัฒนาราม  และ  คณะกรรมการหมู่บ้านแม่ตาว  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีปอยส่างลอง”  ซึ่งเป็นประเพณีการบรรพชาสามเณรของชาวไทยใหญ่บ้านแม่ตาว  จัดขึ้น  ณ  วัดไทยวัฒนาราม หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ในวันที่ 2 – 4 เมษายน 2554  

นายสุรินทร์  ติเพียร    ผู้อำนวยการสำนักงาน  ททท.  สำนักงานตาก   เปิดเผยว่า  งานประเพณี “ปอยส่างลอง” มีรูปแบบการจัดงานที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ มีขบวนส่างลองและครัวหลู่ (เครื่องอัฐบริขาร) พิธีข่ามส่าง  และการแสดงต่างๆ   ดังนั้น  จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบไทยใหญ่  และ       ชื่นชมขนบธรรมเนียมประเพณีและความสวยงามกับขบวนแห่ และพิธีการ พร้อม การแสดงต่างๆ

 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก          โทรศัพท์ 055 514341-3
- คณะกรรมการการจัดงานฯ                                           โทรศัพท์ 081 9734522 , 081 3793976

แสดงผล 61 ครั้ง