ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เปิดตำนานมีดอรัญญิก

เทศบาลตำบลอรัญญิกร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงาน ”เปิดตำนานมีดอรัญญิก” ประจำปี 2554 ในวันที่ 1-3 เมษายน 2554 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอรัญญิก ถนนนครหลวง-ท่าเรือ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตมีดอรัญญิกและอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมที่ใกล้สูญหายไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้สืบทอด และสามารถประชาสัมพันธ์การทำมีดอรัญญิกให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

นายไพบูลย์   ศรีสุข  นายกเทศมนตรีตำบลอรัญญิก กล่าวว่า ท่านจะได้สัมผัสกิจกรรมต่างๆที่หาชมได้ยาก อาทิ  นิทรรศการมีดอรัญญิก  การสาธิตพิธีไหว้ครูบูชาเตา  สาธิตการตีมีดอรัญญิกจากชุมชนต่างๆ  การแสดงรำดาบ นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงสินค้า OTOP และการแสดงจากศิลปินวงต่างๆ เช่น  โย่ง เชิญยิ้ม น้องจ้า ชาลินี จักจั่น วันวิสา ตลกคณะซุปเปอร์แคระ ลิเกคณะกระต่ายขาวดาวรุ่ง  เป็นต้น

นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้  เพื่อร่วมสืบสานกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่อันจะทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคึกคักยิ่งขึ้น

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักปลัดเทศบาลตำบลอรัญญิก งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  โทร.  0 3576 1491 ต่อ 19 โทรสาร. 0 3576 1492 หรือ www.aranyik.go.th  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 6076-7 โทรสาร 0 324 6078  E-mail : tatyutya@tat.or.th

แสดงผล 17 ครั้ง