ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ตลาดนัดศิลปหัตถกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดโครงการตลาดนัดศิลปหัตถกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554 เป็นต้นไปทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ณ บริเวณสระพญานาค ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนช่องทางการทำตลาดและการกระตุ้นการบริโภคงานศิลปหัตถกรรมไทยให้กว้างขวาง แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ แจ้งว่า โครงการตลาดนัดศิลปหัตถกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์ จะจัดจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพฯ  สินค้าศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของสมาชิก ศ.ศ.ป. รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด ผัดไทกุ้งสด อาหารพื้นเมือง ฯลฯ และยังมีการสาธิตการทำขนมไทย สาธิตการทำศิลปหัตถกรรมจากครูช่างศิลปาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น การเป่าแก้ว การปั้นดินไทย ดินหอม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น กลองยาว ฟ้อน โปงลางและการนำชมร้านค้า และหอนิทรรศการในอาคารพระมิ่งมงคลและอาคารตลาด ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับความรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้

นางสาวจุฑาทิพย์  เจริญลาภ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โครงการตลาดนัดศิลปหัตถกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนงานหัตถกรรมไทยและงานอื่นๆภายในงานให้กว้างขวาง แพร่หลายมากยิ่งขึ้น  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจร่วมงานในครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  (องค์การมหาชน)  โทร  0 3536 7077-81 ต่อ 1340-1346  แฟกซ์  0 3536 7050-1 เว็บไซต์  www.sacict.net

แสดงผล 60 ครั้ง