ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. เชิญผู้ประกอบการไทย 119 ราย กระตุ้นตลาดยุโรปเที่ยวไทยในงาน ITB 2011 พร้อมเปิดตัวโครงการ Bangkok Stopover ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นำโดย นายชุมพล  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นายวิชัย ศรีขวัญ  ประธานกรรมการ ททท.  พร้อมคณะผู้บริหาร ททท. เชิญผู้ ประกอบการภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวไทย และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรุงเทพมหานคร  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  จังหวัดที่เป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต  พังงา  กระบี่ และ ชลบุรี รวม 119 ราย เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวระดับโลก International Tourism Borse (ITB) ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2553

ในโอกาสเดียวกันนี้  ททท. ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มีกำหนดเสด็จเข้าร่วมงานเพื่อทรงเป็นประธานงานพระราชทานรางวัล Green Awards ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ คูหาประเทศไทย ซึ่งถือเป็นไฮไลท์หนึ่งที่สำคัญของไทย โดยมีผู้ประกอบธุรกิจที่ดำเนินการเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสนอขาย Green Tourism ในประเทศไทย เข้ารับรางวัลดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล คือ Best Large Tour Operator, Best Small Tour Operator, Best Green Media และ Best Green Cooperate   กล่าวได้ว่า รางวัล Green Award เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นและพยายามที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีการเติบโตและพัฒนาที่ถูกทิศทางและไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

ในปีนี้ ประเทศไทยได้สำรองพื้นที่ขนาด 540 ตารางเมตร จัดสร้างเป็นคูหาประเทศไทยที่เน้นจุดขายภายใต้แคมเปญใหม่  “Amazing Thailand Always Amazes You” พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของไทยและจัดกิจกรรมสาธิตสปาไทยที่ได้มาตรฐานรางวัลไทยแลนด์ทัวริสซึ่มอวอร์ดเพื่อสื่อถึงเสน่ห์ความเป็นไทยและดึงดูดผู้เข้าชมงาน  ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้จัดโต๊ะเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำนวน 71 โต๊ะ แบ่งเป็นโรงแรม 105 ราย บริษัทนำเที่ยว 12 ราย และอื่นๆ อีก 3 ราย ได้แก่ สยามนิรมิต  John Gray’s Sea Canoe และ Elephant Hills Luxury Tented Camp   โดยในวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2554 จะเป็นวัน Trade Day เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจรจาธุรกิจระหว่างกัน  และในวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2554 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเข้าชมงาน  

นอกจากนั้น ททท. ได้ใช้โอกาสการเข้าร่วมงาน ITB 2011 ประชาสัมพันธ์ เปิดตัวโครงการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว ๒ โครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนจากทั่วโลกได้รับทราบ ได้แก่ Amazing Thailand Amazing Family” โดยความร่วมมือระหว่าง ททท. กับสายบินบิน EVA Air นำเสนอขายแพ็คเกจบัตรโดยสารเครื่องบิน EVA Air ในราคาพิเศษแก่กลุ่มครอบครัว  โดยเริ่มเปิดดำเนินการใน 3 ตลาดสำคัญ ได้แก่ ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม และเวียนนา ระหว่างเดือนมีนาคม - ตุลาคม 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น  และโครงการ “Bangkok Stopover” เป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ (Transfer Passenger)  ที่เดินทางผ่านมายังสนามบินในประเทศไทยเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางประเทศอื่น ๆ ได้มีโอกาสแวะท่องเที่ยวและพักผ่อนในประเทศไทย โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย อาทิ โรงแรม  โรงพยาบาล  ห้างสรรพสินค้า  ร้านอาหาร และสวนสนุก เป็นต้น  มอบข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคูปองเงินสด ส่วนลดพิเศษ และอภินันทนาการด้านการจัดโปรแกรมนำชมแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งจะนำข้อเสนอพิเศษดังกล่าวให้กับบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ทั่วโลกนำไปผนวกกับแพ็คเกจนำเที่ยวเพื่อนำเสนอขายนักท่องเที่ยวพร้อมกันในวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554  โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนำเที่ยวและสำนักงาน ททท. ต่างประเทศทั่วโลก เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษเพียงแค่แสดงบัตร Bangkok Stopover กับหนังสือเดินทางก็สามารถรับสิทธิ์จากสถานประกอบการในเมืองไทยที่เข้าร่วมโครงการฯได้ทันที

จากการจัดงาน ITB ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 46  โดย ททท. ได้เข้าร่วมงานมาโดยตลอด เพื่อเป็นการเข้าถึงนักท่องเที่ยวและรักษาการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยว  และการจัดงาน ITB 2010 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานในฐานะผู้ขาย (Sellers) จำนวน 11,127 หน่วยงาน จากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก และมีผู้ซื้อ (Buyers / Trade Visitors) จำนวน 108,000 คน  ขณะเดียวกันสถิตินักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาประเทศไทย ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 4,340,000 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 6.93  แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันจำนวน 612,620 คน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83  สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเยอรมัน ได้แก่ เขาหลัก เกาะพงัน เกาะช้าง กรุงเทพมหานคร  ภูเก็ต และ เกาะสมุย  สำหรับจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยที่ยังคงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเยอรมันเลือกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน คือ ความคุ้มค่าเงิน  

แสดงผล 835 ครั้ง