ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย

จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญ  ทุกท่านชมการแสดง   มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย    ณ   อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   อำเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

นายอรรถพล  วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า  นี่คือการแสดงนาฏการที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย” วิมายะนาฏการ ในชุด “พระพุทธบูชา” เป็นการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมายและอารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทหินพิมาย” 

กิจกรรมภายในงานที่ต้อนรับผู้มาเยือนของชาวพิมาย ด้วยพิธีการบายศรีสู่ขวัญ  การนำชมศาสนสถาน  สมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   โดยยุวมัคคุเทศก์  จากโรงเรียนพิมายวิทยา    อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำ(อาหารพื้นเมือง) ในบรรยากาศท่ามกลางโบราณสถานพร้อมกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านชุด รำบายศรีสู่ขวัญ รำมโนราห์เล่นน้ำ  รำดึงครกดึงสาก   ชมการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ”   ชุดพระพุทธบูชา  เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมาย    ออกมาเป็นนาฏลีลา  อาทิ  ฉากการสร้างปราสาทหิน การแสดงรำมวยโบราณ   เรือมจับกรับ   เรือมซันตรูจ  ขบวนแห่พระพุทธบูชา  และระบำพิมายปุระ ณ  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดจัดการแสดง ปี 2553-2554  วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553   วันเสาร์ที่  29 มกราคม  2554   วันเสาร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2554 และวันเสาร์ที่  26 มีนาคม  2554

ค่าบัตรเข้าชมการแสดง 400  บาท ต่อ 1 ท่าน(200 คน ต่อ 1 รอบการแสดง) ราคานี้รวมค่าชมการแสดง  กิจกรรมต่าง ๆ และค่าอาหารพื้นเมือง

การจองบัตรชมการแสดงรอบปกติ สามารถสอบถามและจองบัตรได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย  โทร.0 4447 1121 หรือหากท่านมาเป็นหมู่คณะจำนวนตั้งแต่  1 - 200 คน  ค่าเหมารอบการแสดงรอบละ  60,000  บาท  หรือหมู่คณะจำนวนตั้งแต่  201 - 400 คน ค่าเหมารอบการแสดงรอบละ  70,000  บาท  ค่าอาหารเพิ่มท่านละ 200 บาท พร้อมมีบริการภาษาต่างประเทศ  (เฉพาะรอบพิเศษ)  ญี่ปุ่น /  อังกฤษ  และฝรั่งเศส  ติดต่อสอบถาม/จองการแสดงรอบพิเศษได้ที่ ที่ว่าการอำเภอพิมาย  โทร. 0-4447-1617  (คุณเปรมฤดี  นาคเครือ 084-0387959) เทศบาลตำบลพิมายโทร. 0-4447-1121 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพิมาย  โทร. 08-6648-5228 หรือที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมาโทร. 0 4421 3030,  0 4421 3666 โทรสาร 0 4421 3667

แสดงผล 39 ครั้ง