ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานแพร่เชิญร่วมงาน “ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๔” ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมงาน “ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง  ประจำปี ๒๕๕๔” ซึ่งกำหนดจัดในวันขึ้น ๙ ค่ำ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ใต้ (เดือน ๖ เหนือ) ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๓- ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุแช่แห้ง ในวันขึ้น ๙ ค่ำถึง ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ใต้ เดือน ๖ เหนือ  โดยมีชื่องานว่า “ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง  ประจำปี ๒๕๕๔” นับเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานของชาวเมืองน่าน และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีเถาะ ไม่ควรพลาดที่จะมานมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมทานบุญบารมี

 วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน ทุกปีจะมีการจัดงาน“ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๔” เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้มานมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ซ้ายและเศษสรีรังคารธาตุ   ของพระพุทธเจ้า โดยในวันแรกของการจัดงาน คือวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.จะมีขบวนแห่ผ้าทิพย์ห่มพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และน้ำทิพย์สรงองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประกอบกับมีขบวนแห่ แสง สี เสียง สื่อผสมอันตระการตา เพื่อบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง                    

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมาย  อาทิ พิธีเจริญพุทธมนต์ เสริมสิริมงคล รับโชคปีเถาะ  การแสดง แสง สี เสียง ชุดเบิกฟ้า มหามงคล ถวายพระพรชัย พ่อแผ่นดิน งานมหรสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหกรรมการตีกลองบูชา การแข่งขันจุดบอกไฟดอก มหกรรมการตีกลองแอว  การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ในโอกาสอันดีงามนี้ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ได้เชิญชวนผู้ที่เกิดปีนักกษัตรปีเถาะสมัครเป็นสมาชิก  เพื่อรวมพลังคนที่เกิดปีเถาะ ร่วมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปี ๒๕๕๔ อันเป็นปีมหามงคลยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    จะเจริญพระชนมายุครบ  ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ซึ่งทางวัดพระธาตุแช่แห้ง จะได้นำรายชื่อของสมาชิกขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป และจะได้รับประกาศเกียรติบัตรจากทางวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อีกด้วย

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และสั่งสมทานบารมี เสริมสิริมงคล   ในงาน”ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง  ประจำปี ๒๕๕๔” ในวันที่ ๑๓-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๕ ๑๘๔๖,หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ch.or.thและสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ (แพร่ น่าน อุตรดิตถ์) โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 25 ครั้ง