ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

วันตราดรำลึก ประจำปี ๒๕๕๔ เป็นปีที่ครบ ๑๐๕ ปี

วันตราดรำลึก  เป็นวันที่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดตราด พร้อมใจกันมาร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่จังหวัดตราดตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส เป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ๗ วัน ด้วยพระปรีชาสามารถและทรงเล็งเห็นการณ์ไกล ได้พระราชทานดินแดนเสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ และปัจจันตคีรีเขตต์แลกจังหวัดตราดคืนกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรไทย อีกครั้งในวันที่ ๒๓ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ.๒๔๔๙) ดังนั้น ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ของทุกๆ ปี จึงเป็นวันสำคัญของชาวจังหวัดตราด หากท่านเดินทางเข้ามายังจังหวัดตราด จะพบเห็นบ้านเรือนแต่ละหลัง ประดับด้วยธงช้างเผือกอันเป็นธงชาติในสมัยโบราณของประเทศไทย หรือไม่ว่าจะเดินไปที่แห่งไหน ตามริมถนนหนทางก็จะพบแต่ธงช้างสะบัดปลิวไสวทั่วเมืองตราด เพราะว่าวันที่ ๒๓ มีนาคม สำหรับชาวตราดเป็น "วันตราดรำลึก" 

นายวรนิติ์   กายราศ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด กล่าวว่า งาน วันตราดรำลึก  ประจำปี ๒๕๕๔ เป็นปีที่ครบ ๑๐๕ ปี กิจกรรมภายในงานจะเริ่มต้นในช่วงเช้า ของวันที่ ๒๓ มีนาคม โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในช่วงบ่าย จะมีการจัดขบวนอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ขบวนเทิดพระเกียรติ การแต่งกายย้อนยุค การแสดงของริ้วขบวนต่าง ๆ โดยเฉพาะขบวนช้างที่เข้ามาร่วมริ้วขบวน กิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม จะมีการออกร้านของดีจากอำเภอต่างๆ การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน ราชการและภาคเอกชน อาหารพื้นเมืองตราด การประกวด นกกรงหัวจุก การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแสดงมหรสพทุกคืน พร้อมทั้งการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๕ ส่วนความสำคัญของงานจะอยู่ที่การแสดงย้อนอดีตของเมืองตราดประกอบแสงเสียง โดยใช้ชื่อการแสดงในครั้งนี้ว่า “เทิดไท้พระบารมี ๑๐๕ ปี ตราดนฤมิตร” ส่วนในวันที่ ๒๔ มีนาคม จะมีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทางเสด็จฯ พระพุทธเจ้าหลวง เริ่มต้นจากศาลากลางหลังเก่า – วัดไผ่ล้อม – ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  – วัดโยธานิมิต – ศาลพระเจ้าตากสิน  -  วัดบุปผาราม – สวนรุกชาติ รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร ตามเส้นผู้ขี่จักรยานจะได้ชม และเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีการแสดงจักรยานโบราณที่หาชมได้ยาก รับผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัดเพียง 300 คันเท่านั้น  พร้อมรับประทานอาหารเย็น  ณ สวนรุกชาติ  และลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ฟรีตลอดงาน

นายวรนิติ์   กายราศ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากกิจกรรมภายในงาน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดตราด ยังสามารถเดินทางเที่ยวชมด่านการค้าชายแดนที่ อำเภอคลองใหญ่ บ้านหาดเล็ก ศึกษาเรียนรู้ถึงการอพยพของชาวกัมพูชาได้ที่ศูนย์ราชการุณย์ และพักผ่อนตามชาดหาดที่สวยงามตลอดเส้นทางไป บ้านหาดเล็กได้ หรืออาจจะเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่บ้านห้วยแร้ง หรือบ้านน้ำเชี่ยวที่ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี ๒๕๕๓ หรืออาจะเดินทางพักผ่อนตามหมู่เกาะต่างๆ ของจังหวัดตราดก็ได้ อาทิ เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด เป็นต้น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   :   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด โทรศัพท์ (039) 597 259 – 60 e-mail : tattrat@tat.or.th

แสดงผล 13 ครั้ง