ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ปั่นสองล้อท่องสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี และ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมจัดโครงการ “ปั่นสองล้อท่องสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ” ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554 เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี จนถึงชายแดนเขตติดต่อระหว่างไทยและพม่า  

นายสมชาย  ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. เปิดเผยว่า โครงการปั่นสองล้อท่องสองแผ่นดิน ฯ เป็นโครงการที่ ททท. ทั้ง 2 สำนักงาน ได้มาบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี ที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยเชิญนักปั่นจักรยานท่องเที่ยว จำนวน 999 คน ร่วมปั่นจักยานท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ที่สำคัญยังมีส่วนสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักปั่นจักรยานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ของ ททท. ในปี 2554 นี้ ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ด้วยการร่วมมือกันปลุกจิตสำนึก มุ่งเน้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ แบบรักษาคุณค่า ปกป้อง ดูแล รักษาความมั่งคั่งของทรัพยากร ซึ่งจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป          อีกกิจกรรมสำคัญของโครงการนี้ที่  ททท.  จัดขึ้นในคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554  ได้แก่  การจัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ รวมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาอย่างยิ่งใหญ่ 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว Unseen 3 ในจังหวัดนครปฐม และกาญจนบุรี เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นต้น  ทั้งนี้ หากพลาดโอกาสในครั้งนี้แล้ว นักท่องเที่ยวทั่วไปหรือนักปั่นจักรยานท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถขอรับคู่มือแนะนำเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวทั้งเส้นทางในจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี ที่ ททท. ได้จัดทำขึ้นหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  ททท. สำนักงานกาญจนบุรี  โทร. 0 3451 1200 , 0 3451 2500 , อีเมล : tatkan@tat.or.th  หรือ  ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8, อีเมล : tatsmsk@tat.or.th   หรือ www.เที่ยวภาคกลาง.com

แสดงผล 123 ครั้ง