ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. ร่วมต้อนเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Scat Airlines จากคาซัคสถาน เส้นทางการบินตรงกรุงอัลมาตี - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา ขยายตลาดคุณภาพสู่แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก

วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Scat Airlines เที่ยวบิน VSV5357 บินตรงจากกรุงอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา ในเวลา 10.30 น. โดยมี นายจีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย พล.ร.อ.สิทธิชัย ต่างใจ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ททท. นางสาวอุไร มุกประดับทอง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา นายวัชรพล สารสอน ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการกองตลาดยุโรป ททท. และนายณัฐจิต อุ่นเสียม ผู้อำนวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ททท. ให้เกียรติร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ททท. กล่าวว่า ททท. เดินหน้าขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดระยะไกลด้วยกลยุทธ์ Airline Focus ร่วมกับพันธมิตรสายการบินขยายเส้นทางการบินสู่จุดหมายปลายทางเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวของประเทศไทย จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการประกาศเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์บินตรงแบบเช่าเหมาลำ เส้นทางกรุงอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง KOMPAS บริษัททัวร์รายใหญ่ของสาธารณรัฐคาซัคสถานและสายการบิน Scat Airlines ซึ่งการเปิดเที่ยวบินนี้เป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการกระตุ้นการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคาซัคสถานและพื้นที่ใกล้เคียงแถบ CIS (Commonwealth of Independent States) ซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวรัสเซีย ให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติอย่างเมืองพัทยา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลในภาคตะวันออก ประกอบกับตลาดนักท่องเที่ยวคาซัคสถานนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน จึงทำให้สามารถมาช่วยเติมเต็มดีมานด์ช่วงโลว์ซีซั่นของประเทศไทยให้คึกคักมากยิ่งขึ้น

สายการบิน Scat Airlines เป็นสายการบินจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน กำหนดให้บริการเส้นทางบินตรง (Direct Flight) เที่ยวบิน VSV5357 กรุงอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา กำหนดเวลาบินในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 -  มีนาคม 2568 โดยในเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้จะถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. ให้บริการบินตรงด้วยเครื่อง Boeing 797 Max-9 ความจุผู้โดยสาร 213 ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีความถี่ของเที่ยวบินให้บริการทุก 7 - 10 วัน ทั้งนี้ ททท. เชื่อมั่นว่าการเปิดเส้นทางบินตรงมายังประเทศไทยของสายการบิน Scat Airlines และการที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการให้สิทธิยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวคาซัคสถานให้พำนักในประเทศไทยไม่เกิน 60 วัน (จากเดิมไม่เกิน 30 วัน) จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวเอเชียกลางและเป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อทะยานสู่เป้าหมายในปี 2567 ด้วยการมีจำนวนนักท่องเที่ยวคาซัคสถานเข้าประเทศไทย 220,000 คน

สำหรับพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวคาซัคสถานส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม First Visit ที่เดินทางมากับครอบครัวผ่านบริษัทนำเที่ยวถึงร้อยละ 74.11 มีวันพักเฉลี่ยอยู่ที่ 9.81 คืน ค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย 75,080 บาทต่อคนต่อทริป มีจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการเดินทาง คือ แหล่งท่องเที่ยวหาดทรายชายทะเลในจังหวัดภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ ตามลำดับ ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ในปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวคาซัคสถานเดินทางมายังประเทศไทยจำนวน 172,282 คน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 190 เทียบกับปี 2565 ถือเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวคาซัคสถานที่มากที่สุดที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย และในปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 มิถุนายน 2567 นักท่องเที่ยวคาซัคสถานเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยประมาณ 105,408 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2566 จึงนับเป็นตลาดที่น่าจับตามองและมีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

แสดงผล 297 ครั้ง