ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

สายการบิน Norse Atlantic Airways ประกาศเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสู่ประเทศไทย เส้นทางออสโล – กรุงเทพฯ ต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อนไปจนถึงฤดูหนาว ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย

สายการบิน Norse Atlantic Airways ประกาศเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสู่ประเทศไทย โดยบินตรงจากกรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อนไปจนถึงฤดูหนาวของประเทศไทยในปี 2567 คาดว่าการประกาศเพิ่มเที่ยวบินของสายการบิน Norse Atlantic Airways จะทำให้มีเส้นทางบินตรงเชื่อมโยงระหว่างประเทศนอร์เวย์และประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 87 เที่ยวบิน คิดเป็น 25,230 ที่นั่ง ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น

นางอร ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตอกโฮล์ม เผยว่า สายการบิน Norse Atlantic Airways ได้เปิดบริการเที่ยวบินตรงจากกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (เส้นทางออสโล – กรุงเทพฯ) เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 – 13 เมษายน 2567 ด้วยเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliners ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ 290 คนต่อเที่ยวบิน ปัจจุบันให้บริการสัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน โดยจะขยายระยะเวลาบินเส้นทางดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนต่อเนื่องไปจนถึงฤดูหนาวของประเทศไทย สำหรับช่วงฤดูร้อนปี 2567 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 - 7 กันยายน 2567 โดยจะให้บริการสัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน ในวันพุธและวันเสาร์ จำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 30 เที่ยวบิน รวม 8,700 ที่นั่ง ช่วงฤดูหนาวปี 2567/2568 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2568 สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน ในวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ และจะเพิ่มอีก 1 เที่ยวบินในวันอังคาร เป็นสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ในช่วงระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2568  ทำให้มีจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 48 เที่ยวบิน รวม 13,920 ที่นั่ง ซึ่งคาดว่าการประกาศเพิ่มเที่ยวบินของสายการบิน Norse Atlantic Airways จะทำให้ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2567 จะมีเส้นทางบินตรงเชื่อมโยงระหว่างประเทศนอร์เวย์และประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 87 เที่ยวบิน รวม 25,230 ที่นั่ง  ขณะที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะกลับมาให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างเส้นทางออสโล – กรุงเทพฯ อีกครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 2567 เช่นกัน โดยจะเริ่มขายบัตรโดยสารในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นอกจากนี้ สำหรับตลาดสแกนดิเนเวียน สายการบิน Scandinavian Airlines (SAS) ที่เปิดให้บริการเส้นทางบินตรงระหว่างโคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ ตลอดช่วงฤดูหนาว 2566/2567 สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ 30 ตุลาคม  2566 – 2 เมษายน 2567 นั้น ปัจจุบันได้ประกาศเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางดังกล่าวอีกสัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 เมษายน 2567 รวมจำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ทั้งนี้ จากจำนวน Seat Capacity ที่เพิ่มขึ้นถือเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวจากนอร์เวย์เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวน 83,920 คน หรือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับปี 2562  ค่าใช้จ่าย 68,332 บาท/คน/ทริป และมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 24.05 คืน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 19.58 คืน สำหรับตลาดกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (เดนมาร์ก สวีเดน และนอร์เวย์) ถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพระยะไกล โดยในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวจากตลาดสแกนดิเนเวียเข้าประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น 375,668 คน ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ถึงร้อยละ 80โดยเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ (Revisit) เป็นส่วนใหญ่ นิยมเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทะเลและชายหาด และมีจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี ถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพที่น่าจับตามอง มีโอกาสในการเติบโตสูง และมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอย

แสดงผล 220 ครั้ง