ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. จัดพิธีมอบรางวัล Responsible Thailand Awards 2023 ในงาน WTM 2023 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Amazing Thailand Press Conference 2023 ในงาน World Travel Market (WTM) 2023 ณ Excel London กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นำเสนอสถานการณ์การท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทย ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรแก่บริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนในพื้นที่ พร้อมได้รับเกียรติจากนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบรางวัล Responsible Thailand Awards 2023 ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) เพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลทางการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในทุกมิติ  

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การมอบรางวัล Responsible Thailand Awards 2023 ถือเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่เกิดจากความตั้งใจของ ททท. ที่จะเร่งผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน โดย ททท. ได้พัฒนา 17 เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals : STGs) ซึ่งต่อยอดจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับการมอบรางวัล Responsible Thailand Awards 2023 ในครั้งนี้ได้มอบให้แก่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 6 สาขารางวัล ซึ่งจะช่วยตอกย้ำและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รางวัล Responsible Thailand Awards 2023 ประกอบด้วย 6 สาขารางวัล โดยมีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 1) สาขา Animal Welfare – Mahouts Elephant Foundation 2) สาขา Nature, Marine & Heritage – New Heaven Reef Conservation Program 3) สาขา Community Based Tourism – Kao Thep Pitak 4) สาขา Hotel – Devasom Khao Lak Resort 5) สาขา Eco-Lodge/ Eco-Hotel – Elephant Hills 6) สาขา Green Step – Pattaya Elephant Sanctuary

ในโอกาสเดียวกันนี้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ยังได้อัปเดทสถานการณ์การท่องเที่ยว และนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพในตลาดสหราชอาณาจักรซึ่งมีการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวสูง และมีระยะเวลาพำนักนาน ได้แก่ กลุ่ม Luxury กลุ่ม Wellness กลุ่มนักท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่เดินทางซ้ำ รวมถึงกลุ่มที่เดินทางครั้งแรก เช่น กลุ่ม Millennials และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ศักยภาพใหม่ ๆ ของตลาด UK อีกด้วย พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “Meaningful Relationship” ซึ่งเป็นแคมเปญสื่อสารการตลาดต่างประเทศของ ททท. สำหรับปี 2567 เป็นครั้งแรกในงาน WTM 2023 อีกด้วย

นอกจากนี้ ในการเข้าร่วมงาน WTM 2023 ในครั้งนี้ ททท. ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) พร้อมด้วย Tourlink ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม Carbon Neutral Tourism in Thailand by TEATA & Tourlink ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ คูหาประเทศไทย โดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรเข้าร่วม 25 ราย เพื่อนำเสนอขาย 20 เส้นทางท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด ปรับ ลด ชดเชย ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านตลาดน้อย เยาวราช กรุงเทพฯ การใช้จักรยานและเรือท่องเที่ยวในตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเพชรบุรี และเกาะช้าง จังหวัดตราด การสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวอีสานตอนเหนือด้วยจักรยานในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และเลย  และการท่องเที่ยวภูเขา ป่า และทะเลในจังหวัดพังงา

ททท. เชื่อมั่นว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในงาน WTM 2023 ครั้งนี้ จะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการมุ่งสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก และเดินหน้าอย่างต่อเนื่องสู่ก้าวต่อไปของการท่องเที่ยวไทยที่ดียิ่งขึ้น เพื่อพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่ High Value and Sustainable Tourism ที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืนอย่างแท้จริง

แสดงผล 492 ครั้ง