ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. รับประกาศนียบัตร ตอกย้ำแนวคิดส่งเสริม Responsible Tourism จากงาน Amazing Thailand Fest 2023 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท Wallopwater ออสเตรเลีย จากผลงานการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Fest 2023 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ที่สามารถลดการใช้ขวดพลาสติกได้ถึง 758 ขวด จากการบริโภคน้ำ 379 ลิตร สอดรับแนวคิด SAY NO TO BOTTLED WATER  ตอกย้ำ DNA และความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตามเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals : STGs) เพื่อมุ่งสู่ High Value and Sustainable Tourism

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท Wallopwater ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่า การจัดงาน Amazing Thailand Fest 2023 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ประสบความสำเร็จ ตามแนวคิด SAY NO TO BOTTLED WATER  ซึ่งคำนวณจากปริมาณน้ำที่มีผู้มาเติมเพื่อนำไปดื่มระหว่างการจัดงาน โดยมีการลดการใช้ขวดพลาสติก ถึง 758 ขวด (เทียบเท่าขวดพลาสติกบรรจุ 500 มิลลิลิตร) จากการบริโภคน้ำ 379 ลิตร ซึ่งช่วยลดปริมาณการสร้างคาร์บอนฟุตปริ้นต์ จำนวน 493 กิโลคาร์บอน รวมทั้งลดปริมาณน้ำมัน 95 ลิตร และปริมาณน้ำ 1,137 ลิตรจากกระบวนการผลิตขวดพลาสติก ซึ่งเป็นไปตามหมุดหมายของ ททท. ที่มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals : STGs) ด้วยการชู DNA ขององค์กรในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการสอดแทรกแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และ CSR in Process ให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

การจัดงาน Amazing Thailand Fest 2023 in Sydney ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย มีการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible Tourism อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย โดยสอดแทรกผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมสาธิต ทำกระเป๋าสานจากขยะอวนทะเล จากจังหวัดกระบี่ และกิจกรรมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นของที่ระลึกจาก จังหวัดภูเก็ต การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ 20 เส้นทาง 5 สไตล์ท่องเที่ยว และรูปแบบการจัดงานที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณการใช้พลาสติกแบบ Single Use Plastic  โดยจัดบริการตู้กดน้ำดื่มสำหรับร้านอาหารและผู้เข้าร่วมงาน เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลายได้ มีการวางระบบการคัดแยกขยะ และตระหนักถึงการใช้วัสดุตกแต่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  ตอกย้ำความตั้งใจออกแบบการจัดงานให้สร้างขยะน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ททท. ยังได้นำแนวคิดดังกล่าวนี้ มาพัฒนาและสอดแทรกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Amazing Thailand Fest 2023 ในพื้นที่อื่นๆ อีก 3 พื้นที่ ได้แก่  นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นครบาร์เซโลนา สเปน และนครโอซาก้า ญี่ปุ่น สะท้อนถึงอุดมการณ์และความมุ่งมั่นของ ททท. ในการเร่ง “ฟื้นฟู” (Resilience) ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แบบ Moving forward to Better เดินหน้าต่อเนื่องสู่ก้าวต่อไปของการท่องเที่ยวไทยที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง ททท. จะยึดมั่นต่อยอดแนวคิดดังกล่าว และพัฒนาความสำเร็จนี้เป็นต้นแบบสำหรับการจัดงานของ ททท. ในอนาคตต่อไป เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยพร้อมพลิกโฉมสู่ High Value and Sustainable Tourism ที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืนอย่างแท้จริง

แสดงผล 475 ครั้ง