ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ในฐานะผู้นำองค์กร “รางวัลไทย”จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ในฐานะผู้นำองค์กร ประจำปี 2566 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ให้กับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และทรงคุณค่า  ที่ให้กับผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และบริหารงานจนมีผลงานโดดเด่นเป็นเชิงประจักษ์แก่สังคม  เช่น การขับเคลื่อนองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) จนพลิกฟื้นการท่องเที่ยวกลับมาในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุดในเอเชีย ตลอดจนการริเริ่มการส่งเสริมกิจกรรมอื่น ๆ  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเชิดชูเพียงบุคคล แต่เป็นการเชิดชูองค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นองค์กรที่มีความสำคัญและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ และยังรวมถึงเจตจำนงของคนในองค์กรร่วมกันที่จะนำความยั่งยืนมาขับเคลื่อนการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย ต่อไป 
 

แสดงผล 866 ครั้ง