ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

สปริงแอร์ไลน์ วางแผนเพิ่มเที่ยวบินไทย-จีนถึง 82 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

สปริงแอร์ไลน์เป็นผู้นําในการกลับมาเปิดเที่ยวบินและเปิดเส้นทางบินตรงจากภูเก็ต เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ สู่ 9 เมืองสำคัญในประเทศจีน ในการเข้าสู่ฤดูการบินใหม่ในฤดูร้อนนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2566 สำหรับเส้นทางระหว่างไทย-จีนจะมีการเพิ่มเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-เฉิงตู ทั้งยังมีการเพิ่มเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ-เจียหยาง และกรุงเทพฯ-หนิงโปอีกด้วย ปัจจุบันเที่ยวบินระหว่างประเทศของสปริงแอร์ไลน์จากประเทศไทยไปยังประเทศจีนมีแผนที่จะเพิ่มจํานวนเป็น 82 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 


คุณจาง อู่อัน โฆษกประจำสายการบินสปริงแอร์ไลน์กล่าวว่า ในเดือนมกราคม 2566 มาตรการป้องกันโรคระบาดได้มีการปรับลดลง ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศแรกที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้มีการเดินทางออกนอกประเทศแบบหมู่คณะได้ ประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างรวดเร็ว สปริงแอร์ไลน์เป็นผู้นําในการฟื้นฟูและเปิดเที่ยวบินจากกรุงเทพฯไปยัง กวางเจา หนานหนิง ซีอัน หนิงโป หนานชาง หลานโจว เจียหยาง และมีออกเดินทางจากเชียงใหม่ไปยังกวางเจา และเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งยังเพิ่มความถี่ในเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ และภูเก็ต-เซี่ยงไฮ้ ทำให้มีเที่ยวบินถึง 62 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ซึ่งมี Load factor เฉลี่ยอยู่ที่ 95% ในครั้งนี้ ยังมีการกลับมาเปิดเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯบินตรงสู่เมืองเฉิงตู เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการด้านการเดินทางของผู้โดยสารทั้งสองเมือง และในอนาคตเนื่องจากความต้องการของผู้โดยสารที่มีเพิ่มขึ้น สปริงแอร์ไลน์ยังมีแผนที่จะเพิ่มความถี่เที่ยวบินกรุงเทพฯ-หนานหนิง และเที่ยวบินตรงระหว่างจีน-ไทยอีกหลายเส้นทาง 
 

สำหรับเที่ยวบินกรุงเทพ-เฉิงตูที่จะกลับมาให้บริการในวันที่ 26 มีนาคม 2566 นี้จะมีให้บริการทุกวัน ซึ่งจะใช้เครื่องบินแอร์บัส A320 มีจํานวนที่นั่ง 180-186 ที่นั่ง และแอร์บัส A321 มีจํานวนที่นั่ง 240 ที่นั่ง ในปัจจุบันผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเที่ยวบินและราคาตั๋วโดยสารได้แล้วที่เว็บไซต์และแอพลิเคชั่นของสายการบินสปริงแอร์ไลน์ 


สายการบินสปริงแอร์ไลน์ เป็นหนึ่งในสายการบินเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยมีเป้าหมายว่า “อยากให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้มากขึ้น” โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมหานครเซี่ยงไฮ้ มีฐานปฏิบัติการอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศจีนทั้งในเมืองกวางเจา เซิ่นหยาง สือเจียจวง เซิ่นเจิ้น หยางโจว หนิงโป หลานโจว เจียหยาง และยังมีฐานปฏิบัติการในประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยอีกด้วย ปัจจุบันมีฝูงบิน 116 ลำ มี เส้นทางบินรวม 320 เส้นทาง ให้บริการผู้โดยสารรวม 21 ล้านคนต่อปี และยังเป็นสายการบินเอกชนจีนรายแรกที่ได้รับเกียรติรางวัลระดับสูงด้านความปลอดภัยจากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน และยังเป็นสายการบินเดียวที่ได้รับรางวัลระดับ A ทั้งหมดในสี่มาตรฐาน ได้แก่ 1) ความปลอดภัย 2) ความตรงต่อเวลา 3) ปฏิบัติการ และ 4) การบริการของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน
 

แสดงผล 582 ครั้ง