ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

บริษัท Intel China เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัด “งานประชุมประจำปี Intel Local Original Equipment Manufacturer (LOEM) 2022” สร้างความประทับใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร  บริษัท Intel China ได้จัดงานประชุมประจำปีขึ้นที่ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Energize Ignite Unite” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจากทั่วโลก ประกอบด้วยผู้นำด้าน ODM (Original Design Manufacturer) OEM (Original Equipment Manufacturer) และ Systems Integrator ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  จากการที่คู่ค้าจากทั่วโลกสามารถมาพบปะกันแบบเห็นหน้าเห็นตากันอีกครั้ง และยังมีโอกาสได้ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเห็นของจริงอีกด้วย

การประชุมสุดยอดครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเดินทางมาจากทั่วโลกจำนวนกว่า 500 คน ซึ่งในจำนวนนี้มากกว่า 180 คนเดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ และเป็นกลุ่ม incentive จีน ในระดับผู้บริหาร (executive) ส่วนผู้เข้าร่วมหรือคู่ค้าส่วนใหญ่มาจากภาคใต้ของจีนโดยเฉพาะเมืองเซินเจิ้น กว่างโจว ฉางชา และองค์กรอื่น เช่น Shenzhen Madigi Electronic Technology Co. ,Ltd. , Intel Guangzhou, Hunan Great-Wall Computer Systems Co. ,Ltd. 

นายบุญรพี  ดำรงรัตน์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกว่างโจว เปิดเผยว่า “ททท.สำนักงานกว่างโจว ได้ประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการขอวีซ่าจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งการให้ข้อมูลเที่ยวบิน เพื่อเป็นทางเลือกและสร้างความมั่นใจในการเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนั้น การเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานประชุมประจำปีในครั้งนี้ ไม่เพียงเพราะการอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่า การคมนาคม และการรวมกลุ่มของผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความพร้อมในการขายสินค้าและบริการ และการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารจัดการองค์รวมที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ นับเป็นสัญญาณบวกว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับกลุ่มนักธุรกิจจีนที่เริ่มเดินทางเป็นกลุ่มแรกๆ อย่างเป็นทางการ”

นายบุญรพี  กล่าวเพิ่มเติมว่า “ถึงแม้จีนแผ่นดินใหญ่ยังคงบังคับใช้กฎระเบียบป้องกันควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด แต่ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปิดประเทศของจีนที่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีระบบ รวมถึงความต้องการเดินทางออกไปต่างประเทศ เช่น การเดินทางเพื่อธุรกิจ กลุ่มไมซ์ การศึกษา การรักษาสุขภาพ การแข่งขัน เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ททท. สำนักงานกว่างโจวได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญมาโดยตลอด รวมทั้งได้สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธุรกิจขนาดใหญ่ในท้องถิ่น สมาคม หอการค้า ฯลฯ พร้อมให้ข่าวสารนโยบายและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นไปอย่างราบรื่น”
 

แสดงผล 669 ครั้ง