ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. จับมือ บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า และหน่วยงานพันธมิตร จัดโครงการ Go Green Active "กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก"

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นางจิระวดี คุณทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ร่วมพิธีเปิดงาน Go Green Active "กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก" พร้อมมอบรางวัล Open Water Princess Cup  

โดยมีนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ นายพัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารความยั่งยืน นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานภูเก็ต และสื่อมวลชน ร่วมงานด้วย ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

นักดำน้ำจากทั่วโลกกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในแง่การท่องเที่ยวระยะยาว ถือเป็นกิจกรรม CSR กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการใช้ขยะ โดยนักอาสาสมัครเก็บขยะทะเลรวมน้ำหนักทั้งสิ้น 3,000 กิโลกรัม ซึ่งแบ่งออกเป็นขยะประเภทเชือก ขยะประเภทอวน และขยะประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ ขยะประเภทเชือกและอวน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่ได้ส่งให้ EFJ นำไปรีไซเคิล เนื่องจากสะอาดไม่พอต่อกระบวนการรีไซเคิล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตลาดจากสินค้าชุมชนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่งเสริมในการสร้างรายได้หมุนเวียนจากการท่องเที่ยวเข้ามาสู่พื้นที่ชุมชนอีกด้วย
 

แสดงผล 98 ครั้ง