ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

แคมเปญ “Khao Thai” คว้ารางวัล “PATA Gold Awards 2022”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คว้ารางวัล PATA Gold Awards 2022 จากแคมเปญการตลาดดิจิทัล Khao Thai (ข้าวไทย) ในสาขา Digital Marketing Campaign โดยพิธีการประกาศผลรางวัลของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association – PATA) จัดขึ้นในระบบเสมือนจริง (Virtual Award Ceremony) เมื่อเช้าวันนี้ (วันที่ 7 ตุลาคม 2565) เวลา11.30 น.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วม

สำหรับพิธีการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ UNWTO UNESCO และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว ได้คัดเลือกและมอบรางวัล PATA Gold Awards จำนวน 25 รางวัล และ PATA Grand Awards จำนวน 2 รางวัล จากโครงการทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 136 โครงการ จาก 56 หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยประเทศไทยสามารถคว้ารางวัล PATA Gold Awards 2022 จำนวน 2 สาขาย่อย ได้แก่ 1) สาขา Digital Marketing Campaign ได้แก่ แคมเปญ “Khao Thai” (ข้าวไทย) โดย ททท. 2) สาขา Heritage ได้แก่ โครงการ “Rejuvenating Ban Khok Mueang’s Heritage through a Sustainable Practice of Community-based Tourism” (การฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของบ้านโคกเมืองด้วยแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 

ทั้งนี้ สำหรับแคมเปญ “Khao Thai” (ข้าวไทย) เป็นแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่สร้างการรับรู้ถึงวัฒนธรรมอาหารไทยในตลาดอินเดียผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงการล็อคดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19โดยมีระยะเวลาโครงการในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2563 และเมษายน พ.ศ. 2564 

รางวัล PATA Gold Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่โครงการด้านการท่องเที่ยวในหลากหลายสาขาที่มีผลงานดีเด่นและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พิธีการประกาศรางวัลจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2527 โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ พาต้า เพื่อส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานความเป็นเลิศและนวัตกรรม รางวัลแบ่งออกเป็น 2 สาขาหลัก ได้แก่ สาขา Marketing และสาขา Sustainability และ Social Responsibility และ 25 สาขาย่อย อาทิ Marketing Campaign,  Travel Photograph, Community Based Tourism และ Climate Change Initiative เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลการประกาศรางวัล และโครงการที่ได้รับรางวัล PATA Gold Awards 2022 ได้ที่ https://www.pata.org/pata-gold-awards
 

 

แสดงผล 845 ครั้ง