ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. สานต่อ MOU ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-กรีซ ชู Sustainable Tourism และ Rural Tourism ดันตลาดยุโรป ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังสาธารณรัฐเฮลเลนิก เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนกระทรวงท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างสองประเทศ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก และโอกาสนี้ ททท. สำนักงานกรุงโรมได้มีการจัดเลี้ยงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวไทย Visit Thailand Year 2022-2023  : Amazing Thailand , Amazing New Chapters  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายภรศิษฐ์ พิบูลนครินทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเอเธนส์ และ ททท. สำนักงานกรุงโรม เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก H.E. Ms. Sofia Zacharaki, Deputy Minister of Tourism ณ กระทรวงท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยและสาธารณรัฐเฮลเลนิก ซึ่งถือเป็นการสานต่อแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวสาธารณรัฐเฮลเลนิก ที่ได้มีการลงนามร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยกระทรวงการท่องเที่ยว สาธารณรัฐเฮลเลนิก มีนโยบายในการเน้นนำเสนอการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Sustainable Tourism และการท่องเที่ยว Rural Tourism ซึ่งจะพยายามผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวไปยังเมืองที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก (Lesser known city) เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน BCG Model รวมถึงการลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองหลักไปสู่การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองรอง

จากการประชุมหารือร่วมกันดังกล่าว ทั้งสองประเทศมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางระหว่างกัน โดยจะต้องได้ประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย และได้มีแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่าน Digital Workshop, การจัดการเดินทางแลกเปลี่ยนของ Blogger/Influencer ระหว่างสองประเทศ รวมถึงในแขนงอื่นๆ เช่น การศึกษาหรือฝึกงาน (Intership) ระหว่างกันในด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้  ททท. ได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสถานทูตกรีซในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรีซให้ชาวไทยได้รู้จักมากขึ้นผ่านการจัด Exhibition เกี่ยวกับประเทศกรีซตามสถานที่ต่างๆตามความเหมาะสม อีกทั้ง เรียนเชิญ Tour Operator ในพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลและเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart ในปีต่อๆ ไป

ในช่วงเย็นเวลา 17.30 น. ของวันเดียวกัน ผู้ว่าการ ททท. ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่ออัพเดสถานการณ์ต่างๆในไทยเช่นการยกเลิกกฏ/มาตราการเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย ที่เคยมีความเข้มข้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนการขยายวันพักให้กับนักท่องเที่ยวตามประเภทหนังสือตรวจลงตราประเภทต่างๆ เป็นต้น จากนั้น ททท. และผู้แทนจากกระทรวงแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก Mrs. Olympia Anastasopoulou, Secretary General of Tourism Policy and Development ร่วมกันแถลงข่าวและพบปะกับสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ MoU ที่ลงนามไว้ด้วยกันเมื่อ 5 กันยายน 2006 และผลจากการประชุมร่วมกัน สะท้อนความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น และมีการวางแผนดำเนินงานระยะสั้นและระยะกลางร่วมกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันและอย่างเท่าเทียมกันให้ได้มากที่สุด

จากนั้น ททท. สำนักงานกรุงโรม ได้จัดกิจกรรม Amazing Thailand, Amazing New Chapters Reception ณ โรงแรม Grande Bretagne กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก โดยมีผู้ว่าการ ททท. ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน ร่วมกับอัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเอเธนส์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สายการบิน และสื่อมวลชนท้องถิ่นรวม 50 ราย เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎร (Member of the Helenic Parliament) ผู้แทนจากหน่วยงานของประธานาธิบดี (Secretary General of the Presidency of the Hellenic Republic) ประธานหอการค้าเอเธนส์ (Athens Chamber of Commerce and Industries) นักธุรกิจใหญ่และมีชื่อเสียงซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเรือ yacht และเรือ cruise ผู้แทนจากเกาะเกฟาโลเนีย คณะจากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกโดยมี Secretary General of Tourism Policy and Development เป็นหัวหน้าคณะ General Director of Greek National Tourism Organisation (G.N.T.O.) พร้อม Director of Tourism Promotion ,Tour Opertors และ Qatar Airways  รวม 12 ราย และสื่อมวลชน 11 ราย

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวกรีกเพื่อกระตุ้นเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายนอกใดๆ และโดยเฉพาะในปี 2022-2023 ซึ่งถือเป็นปีท่องเที่ยวไทย (Visit Thailand Year) ประเทศไทยมีความตั้งใจในการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในรูปแบบของ Thailand’s 5Fs Soft Power ภายใต้แนวคิด Amazing New Chapters ที่จะมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวในมิติใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัส  และภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้น แขกที่มาในงานต่างเข้ามาแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้ง ยืนยันว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศไทยอย่างแน่นอน

จากสถิติปี 2019 ประเทศไทยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวกรีกทั้งสิ้น จํานวน 14,597 คน และ สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 916.03 ล้านบาท ขณะที่ปี 2022  ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2565  มีนักท่องเที่ยวกรีกเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยประมาณ 3,478 คน โดยมีอัตราเดินทางเข้าไทยเฉลี่ยเดือนละ 300-600 คน

แสดงผล 935 ครั้ง