ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. ดึงแนวคิด “ปรับ ลด ชดเชย” สู่การพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมท่องเที่ยวต้นแบบ ใช้นวัตกรรมจัดการ การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแผน BCG Model

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแผน BCG Model และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนา และต่อยอดการจัดการการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) ที่เหมาะสมกับบริบทของภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย ทั้งในส่วนผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง 

ททท. โดยฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ได้พัฒนาธุรกิจและกิจกรรมท่องเที่ยวที่จัดการด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) โดยพัฒนากิจกรรมต้นแบบ ที่มุ่งเน้นกระบวนการตามแนวคิด “ปรับ – ลด - ชดเชย" เพื่อเปลี่ยนให้กิจกรรมท่องเที่ยวแบบปกติของธุรกิจเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ และพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบธุรกิจท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ คือ ปรับ และพัฒนาการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ ลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบเข้มข้น และชดเชย ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยการจัดหา “คาร์บอนเครดิต” ซึ่งได้มาจากกิจกรรมฟื้นฟู และสร้างแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก การกำจัดออกหรือดักจับโดยตรง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เท่ากับศูนย์ (ไม่มีหรือเสมือนไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) ประกอบด้วยประเภทธุรกิจ 3 ประเภท คือ ชุมชน ฟาร์มสเตย์ และสมาร์ทฟาร์ม จำนวนรวม 5 หน่วยธุรกิจ  ประกอบด้วย ประเภทชุมชน 2 ชุมชน  คือ 1. ชุมชนถ้ำเสือ จ. เพชรบุรี “ตะลุยถ้ำเสือสุดโก้ ซีโรคาร์บอน” และ 2. ชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ จ. สมุทรสงคราม “กิน เที่ยว สโลว์ไลฟ์ สไตล์ริมคลอง โลว์คาร์บอน” ภายใต้แนวคิด : กิน เที่ยว slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไปกับวิถีชาวสวนมะพร้าว  ประเภทฟาร์มสเตย์ 2 ฟาร์มสเตย์ คือ  1. ฟาร์มสเตย์ไร่ใจยิ้ม จ. กาญจนบุรี  “แคมป์แห่งความสุข สนุกครบรส” ภายใต้แนวคิด : สร้างสุข ผ่อนคลาย ให้กายยิ้ม ใจยิ้มด้วยกิจกรรม สงบ สนุก ตื่นเต้นท้าทาย ครบรส  และ 2. ฟาร์มสเตย์ไร่คืนรัง จ. นครราชสีมา “คืนรังสไตล์ เที่ยวแบบไร้คาร์บอน” ภายใต้แนวคิด: การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึมซับบรรยากาศชาวไร่ ที่ทําเกษตรแบบผสมผสาน และสัมผัสวิถีการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สโลว์ไลฟ์ ไม่เร่งรีบ และประเภทสมาร์ทฟาร์ม 1 สมาร์ทฟาร์ม  คือ “สวนส้มโอไทยทวี” จ. นครปฐม ล่องเรือ เรียนรู้ ชิมส้มโอแบบโลว์คาร์บอน ภายใต้แนวคิด: ล่องเรือ ชิมส้มโอหวาน สนุกสนานกับการเรียนรู้ต้นแบบสมาร์ทฟาร์มอินทรีย์

การพัฒนาต่อยอดหน่วยธุรกิจและชุมชนสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นี้ นอกจากจะเป็นการช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างจุดเด่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดโลก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และคุณค่าในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรในหน่วยธุรกิจและนักท่องเที่ยว อีกทั้ง นักท่องเที่ยวยังมีส่วนช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนในท้องถิ่น ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ สัมผัสประสบการณ์ที่สนุกสนานและเพลิดเพลิน เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกด้วย   

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ สามารถติดต่อ ได้ที่ ชุมชนถ้ำเสือ จ. เพชรบุรี โทรศัพท์ 082-9187774 / ชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ จ. สมุทรสงคราม  โทรศัพท์ 089-1702904 / ฟาร์มสเตย์ไร่ใจยิ้ม จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 085-4826559 /  ฟาร์มสเตย์ไร่คืนรัง จ. นครราชสีมา โทรศัพท์ 089-2441369 /  สวนส้มโอไทยทวี จ. นครปฐม โทรศัพท์ 083-6265499 / โทร. 1672  Travel Buddy หรือทางเว็บไซต์ www.gogreenbooking.com
 

แสดงผล 1346 ครั้ง