ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. เดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) สนับสนุนการจัดงาน Deep Week Thailand เทศกาลฟรีไดฟ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ จังหวัดภูเก็ต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) สนับสนุนการจัดงาน Deep Week Thailand เทศกาลฟรีไดฟ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในวันที่ 14 – 21 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ 

นางสาวปาริชาต บุญคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่จัดงาน Deep Week หรือเทศกาลฟรีไดฟ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้ ททท. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในงานครั้งนี้ เป็นการสนองต่อนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของรัฐบาล (Thailand Reopening) เพื่อสะท้อนถึงศักยภาพความพร้อมของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งด้านความพร้อมของที่พัก แหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องสอดกับกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ปี 2565 มุ่งเน้นพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ โดยเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพและสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งยังสนับสนุนอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ 

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน Deep Week ที่ประเทศไทย นับเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างการรับรู้ในด้านความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการรองรับนักท่องเที่ยว ความสวยงามของธรรมชาติที่ฟื้นฟูขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ผ่านมา อาหารการกินที่ยังคงเอกลักษณ์โดดเด่น อีกทั้งสภาพอากาศที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางทะเล ผนวกกับสิ่งอำนวยความสะดวกรีสอร์ทสุขภาพและศูนย์กีฬาระดับโลก  และนำเสนอศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นศูนย์กลางกิจกรรมการท่องเที่ยวและการฟรีไดฟ์ในภูมิภาค สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวและกิจกรรมฟรีไดฟ์ที่กำลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ งาน Deep Week เป็นงานที่รับสมัครนักดำน้ำตัวเปล่า (Freediving) ทั่วโลกหรือผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน อบรม Workshop พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะการดำน้ำฟรีไดฟ์ เป็นเวลา 8 วัน โดยการนำของนักกีฬาฟรีไดฟ์ระดับโลก อาทิ Adam Stern โดยกำหนดจัดขึ้นทุกปีในหลายประเทศ (ยกเว้นช่วงโควิด - 19) เคยจัดมาแล้วใน 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย โครเอเชีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย (บาหลี) ซึ่งความพิเศษของกิจกรรม Deep Week Thailand ปีนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 160 ราย จาก 20 ประเทศ ยังมีนักกีฬาฟรีไดฟ์อันดับหนึ่งของโลก Alexey Molchanov ชาวรัสเซีย และนักกีฬาฟรีไดฟ์ชื่อดัง Thibault Guignes ชาวฝรั่งเศส  เข้าร่วมงานอีกด้วย  
 

แสดงผล 254 ครั้ง