ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. เชิญผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ

เช้านี้ (23 พฤษภาคม 2565) ททท. เชิญผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการกล่าวเปิดประชุมและนำเสนอภาพรวมทิศทางการท่องเที่ยวปี 2565 พร้อมกันนี้มี นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้  นายฉัททันต์กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ และนางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับทิศทางและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดในประเทศ และภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ตลาดระยะใกล้ ตลาดระยะไกล รวมถึงแนวทางการสื่อสารการตลาดตามแคมเปญ “Amazing New Chapters” และการส่งเสริมสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวปี 2565  ทั้งรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวสอดรับนโยบายการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และเร่งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป

แสดงผล 258 ครั้ง