ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. ลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) กับ OTA รายใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation – MOC) ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท Almosafer ซึ่งเป็น Online Travel Agency - OTA รายใหญ่ที่สุดของตลาดซาอุดีอาระเบียและคูเวต และครองส่วนแบ่งการตลาดติด 1 ใน 3 ของภูมิภาคตะวันออกกลาง และ แอฟริกาทางตอนเหนือ โดยบริษัท Almosafer มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานมากกว่า 40 ปี โดยมีโรงแรมพันธมิตรในระบบมากกว่า 1.5 ล้านแห่งทั่วโลก และพันธมิตรสายการบินกว่า 450 สายการบิน โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการปักธงการส่งเสริมประเทศไทยในตลาดซาอุดีอาระเบีย และตลาดตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่ (Arab Millennials) ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหลักในตลาดมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ของประชากร และเป็นกลุ่มฐานข้อมูลหลักของบริษัทมีจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านราย
 
Mr. Muzammil Ahussain, Executive Vice President of Almosafer ของบริษัท Almosafer เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ประเทศซาอุดีอาระเบียอนุญาตอย่างเป็นทางการให้พลเมืองเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวมาประเทศไทยทางเว็บไซต์ของ Almosafer เพิ่มขึ้นมากกว่า 470 % และสถิติในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาการค้นหาข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 1,100% โดยทันทีเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปี
 
นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา เปิดเผยว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย ในกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม่ คือ Arab Millennials นอกเหนือจากกลุ่มตลาดดั้งเดิมของตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง คือ กลุ่มครอบครัว และกลุ่มรักษาพยาบาล (Medical) ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวตะวันออกลางเดินทางเข้าไทย จำนวน 17,985 คน ในขณะที่ตัวเลขล่าสุด 1 – 10 พฤษภาคม มีจำนวนนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงจำนวน 4,777 คน

แสดงผล 188 ครั้ง