ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

ททท. จับมือพันธมิตร จัดทำโครงการ “ช้อปแลกเที่ยว” หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวปี 2565

วันเช้านี้ (24 กุมภาพันธ์ 2565) นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ช้อปแลกเที่ยว” โดยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พันธมิตร กลุ่มไฮบริดช้อปปิง Super APP/ E-tailer/ E-Market Place กว่า 50 ราย เข้าประชุม เพื่อร่วมหารือถึงการดำเนินกิจกรรมฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2565 ในรูปแบบไฮบริดช้อปปิง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับกระตุ้นการเดินทางให้กลับมาคึกคักโดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์นี้

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแบบดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยประชากรในประเทศไทย ร้อยละ 73 หรือประมาณ 42 ล้านคน เป็นกลุ่มใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ททท. ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีเป้าหมายในการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้น ททท. จึงจัดกิจกรรม “ช้อปแลกเที่ยว” ในรูปแบบไฮบริดช้อปปิง (ออนไลน์และออนไซต์) ขึ้น เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการกลุ่มไฮบริดช้อปปิง Super APP/ E-tailer/ E-Market Place และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมมอบความสุขผ่านส่วนลดในโครงการนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักโดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์นี้

สำหรับกิจกรรม “ช้อปแลกเที่ยว” นี้ ททท. มุ่งกระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยคัดเลือกสรรสินค้าและบริการให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม ประกอบด้วยสินค้า 6 ประเภท ได้แก่กลุ่มแฟชั่นและเสื้อผ้า กลุ่มสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กของตกแต่งและเครื่องใช้ในบ้าน สำนักงาน อุปกรณ์ Gadget มือถือ และบริการ 4 ประเภท ได้แก่ ที่พัก ยานพาหนะ กิจกรรมท่องเที่ยว Food delivery

 

แสดงผล 701 ครั้ง