ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

โครงการบ้านเคหะสุขเกษมจังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์)

อาคารเช่าเพื่อผู้สูงอายุ ภายใต้การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน (Universal Design) พร้อมองค์ประกอบชุมชนที่ครบครัน เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียร ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทและประชาชนทั่วไป โดยปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตัวอย่างแล้วเสร็จจำนวน 1 อาคาร เป็นอาคารอาศัยพักรวม 5 ชั้น พร้อมลฟต์โดยสาร ตั้งอยู่บริเวณ ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ขนาดห้องพักอาศัยในโครงการ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
1. ขนาด 56 ตร.ม. (2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
2. ขนาด 33 ตร.ม. (1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
3. ขนาด 33 ตร.ม. Universal Design (1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)

อัตราค่าเช่า 3,200 - 5,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

1.มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี ณ วันที่จองสิทธิ์ และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ณ วันที่เข้าพักอาศัย

2.มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ดี ไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคในการพักอาศัยนโครงการ

3.สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ตามที่กำหนดได้

4.ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง จะพิจรณาเป็นอันดับแรก

ผู้ที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ใน https://rent.nha.co.th/public/sukkasem หรือ สแกน QR code

แสดงผล 486 ครั้ง