ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

กก. และ ททท. พบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยว เร่งทำความเข้าใจมาตรการของรัฐบาลชะลอการเดินทางเพื่อควบคุมโอมิครอน

บ่ายวันนี้ (24 ธันวาคม 2564) นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เปิดเผยว่า จากการที่ ศบค. ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ให้ระงับการออก Thailand Pass ให้กับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go รายใหม่ เป็นการชั่วคราวโดยยังคงให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ ในรูปแบบแซนด์บ๊อกซ์ที่จังหวัดภูเก็ต (7 วัน) และการกักตัว (Happy AQ) มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 โดยในส่วนของผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass QR Code แล้วยังสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามเดิมที่ยื่นขอไว้ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย จากมติดังกล่าว ททท. ได้เร่งดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมถึงสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงและรับฟังปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวหน้าศูนย์ ศปก.กก. และผู้ว่าการ ททท. ในฐานะเลขา ศปก.กก. กล่าวในรายละเอียดเพิ่มเติมว่า จากข้อสั่งการของรัฐบาล โดย ศบค. ซึ่งเกิดจากข้อห่วงใยของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยที่กลายเป็นสายพันธุ์หลักของการระบาดทั่วโลกในขณะนี้ โดยมีมติในเรื่องการรับผู้เดินทางจากต่างประเทศตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ททท. ในฐานะหน่วยงานภาคปฏิบัติ ได้เร่งทำความเข้าใจถึงมติ ศบค. ดังกล่าวกับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สื่อมวลชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดการประชุมพบปะทางออนไลน์ ทั้งในระบบซูมและการถ่ายทอดสดทางยูทูป Amazing Thailand แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. หัวข้อ Thailand Re-opening Update : ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เรื่องการปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยจากมติล่าสุด ของ ศบค. และ ในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. หัวข้อ Thailand Re-opening Update : แนวทางการปฏิบัติและประสานงานเพื่อรองรับมาตรการการเปิดประเทศล่าสุดตามมติ ของ ศบค. สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม SHA Extra Plus ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก มีจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวม 2 ช่องทาง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน โดยสาระสำคัญ เป็นการชี้แจงและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลให้รับทราบแนวปฏิบัติให้เป็นทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่ออธิบายข้อสงสัยและประสานงานนำสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาล ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการที่พัก ได้ตรวจสอบและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการดาวโหลดแอปพลิเคชั่น “MorChana” (หมอชนะ ภาษาอังกฤษ) ทุกคน ซึ่งแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะช่วยเตือนนักเที่ยวให้เข้ารับการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 โดยจะแจ้งวัน/สถานที่ตรวจ และรายงานผลการตรวจ อีกทั้ง นักท่องเที่ยวต้องตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ทุกคน คือ ครั้งที่ 1 Day0-1 / ครั้งที่ 2 Day 5-6 โดยการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass QR Code ก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ทุกรายสำหรับปัญหาของการปฏิบัติที่ผู้ประกอบการสะท้อนกลับมาคือข้อติดขัดของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MorChana ซึ่ง ททท. ได้รับทราบปัญหาและได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับมาตรการนี้เป็นมาตรการชั่วคราวที่จะควบคุมการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยเป็นหลัก ซึ่ง ศบค. จะมีการประเมินและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อให้ระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจ สามารถดำเนินควบคู่กันได้

แสดงผล 829 ครั้ง