ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. เดินหน้าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ Thailand Reopening วันแรก ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว 2,497 คน และคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมกว่า 700,000 คน ภายในสิ้นปี 2564

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ Thailand Reopening ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งวันแรกมีจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ จำนวน 2,497 คน นักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์เดินทางเข้ามากที่สุด พร้อมยกกลยุทธ์ Unlock Thailand บุกตลาดเอเชียและเปซิฟิกใต้รวมทั้งร่วมหารือพันธมิตรสายการบิน ย้ำกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์น่าพึงพอใจ คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้นประมาณ 700,000 คน ภายในสิ้นปี 2564

โครงการ Thailand Reopening เป็นโครงการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผ่านมาตรการเข้าราชอาณาจักร 3 รูปแบบ ได้แก่ Exemption from Quarantine (Test & Go) ยกเว้นการกักตัวสำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์และเดินทางจากประเทศหรือพื้นที่ที่กำหนด 63 ประเทศ , Living in the Blue Zone พื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด (Sandbox) และ Alternative Quarantine : AQ (Happy Quarantine ทั่วไทย) โดยวันแรกมีจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ จำนวน 2,497 คน ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบ Exemption from Quarantine (Test & Go) จำนวน 2,253 คน รูปแบบ Living in The Blue Zone พื้นที่สีฟ้า จำนวน 90 คน และ รูปแบบ Alternative Quarantine (AQ) Happy Quarantine ทั่วไทย จำนวน 154 คน แบ่งเป็นกรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เดินทางเข้าจังหวัดต่าง ๆ นอกเหนือจากพื้นที่สีฟ้าโดยพำนักใน AQ 7 วัน จำนวน 65 คน และกรณีได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์และเดินทางทางอากาศ พำนักใน AQ 10 วัน จำนวน 89 คน ซึ่งประเทศที่มีนักท่องเที่ยวสะสมสูงสุด ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เยอรมนี กาตาร์และจีน ขณะที่พื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ารับการกักตัวตามมาตรการแต่ละรูปแบบสูงสุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี นนทบุรี และสุราษฎร์ธานี 

สำหรับตลาดระยะใกล้ (Short-Haul Markets) ททท. ได้พบปะกับผู้ประกอบการในอุสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงผู้บริหารสายการบินต่างๆ ได้แก่ การบินไทย ไทยสมายล์ เวียตเจ็ต และแอร์เอเชีย หารือแนวทางการทำการตลาดรองรับการเปิดประเทศร่วมกัน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะใน 6 เดือนแรกของปี 2565 ภายใต้แผน Unlock Thailand คือ 

ระยะที่ 1 Now - พื้นที่ที่มีโอกาสสูงและสามารถดำเนินการได้ทันที เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา อินเดีย ระยะที่ 2 Soon – พื้นที่ที่มีโอกาสสูง แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการเรื่องการเดินทางจากประเทศต้นทาง เช่น ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และระยะที่ 3 Later - พื้นที่ศักยภาพแต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางจากประเทศต้นทางอย่างเข้มงวด หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน บังคลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา  มัลดีฟส์ เนปาล ภูฏาน เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญสำหรับกลุ่ม Now คือ กลุ่ม Bleisure, Golf และ FIT โดย ททท. จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับพันธมิตรสายการบิน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการการเดินทางมายังประเทศไทย และทำงานร่วมกับบริษัทนำเที่ยวเพื่อนำเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ ( Special Package / Special Deal ) ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการวางแผนสอดรับกันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในส่วนตลาดนักท่องเที่ยวระยะสั้น ภายในภูมิภาคเอเชียและเปซิฟิกมีการตอบรับที่ดีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย อาทิ นักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟชาวเกาหลีใต้เตรียมเดินทาง Charter Flight บินตรงเข้าสู่เชียงใหม่และเข้าร่วมโปรแกรมกอล์ฟ ด้วยสายการบิน Jeju Air เส้นทางบินโซล - เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 - 12 ธันวาคม 2564 จำนวนรวม 6 เที่ยวบิน รวมผู้โดยสารกว่า 600 คน ทั้งมีนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT และ Homecoming จากออสเตรเลียให้ความสนใจเดินทางเข้าไทยอย่างคึกคักและมีเที่ยวบินตรงเส้นทางซิดนีย์ - ภูเก็ต และ กรุงเทพฯ เลื่อนเปิดให้บริการเร็วขึ้น 2 เดือน รองรับการเดินทางช่วง School Holiday ในเดือนธันวาคม 2564 และกลุ่ม FIT ชาวไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ มาเลเซีย โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มนักกอล์ฟ เตรียมเดินทางเข้าไทย ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัว

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีสายการบินแจ้งทำการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประมาณ 260 เที่ยวบิน ประกอบด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ 91 เที่ยวบิน แยกเป็นเที่ยวบินขาเข้า 40 เที่ยวบิน และขาออก 51 เที่ยวบิน ทั้งนี้  ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 ททท. คาดว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา เดือนละประมาณ 300,000 คน ผนวกกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก่อนหน้านี้ของปี 2564  คาดว่าจะมีจำนวนรวมอยู่ที่ 700,000 คน ภายในสิ้นปี 2564

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก กรมการท่าอากาศยาน
 

แสดงผล 1357 ครั้ง