ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี นโยบาย “เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่กักตัว”

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 20.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เป็นความยาวประมาณ 15 นาที โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย “เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่กักตัว” มาตรการผ่อนคลายกิจการบางประเภท และความสำเร็จของการกระจายวัคซีน ดังนี้

1.นโยบาย“เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่กักตัว”
สืบเนื่องจากช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวสำคัญของไทย มีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางของประชาชนภายในประเทศ อนุญาตให้ประชาชนเดินทาง รัฐบาลจึงเล็งเห็นโอกาสในการดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว การเดินทาง ธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจและบันเทิง รวมถึงภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงพิจารณาเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยไม่กักตัว สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส เดินทางเข้าทางท่าอากาศยานและต้องเป็นผู้เดินทางจากประเทศความเสี่ยงต่ำ ภายใต้เงื่อนไขต้องแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นลบจากประเทศต้นทาง และเข้าตรวจอีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยในเบื้องต้น รัฐบาลได้เริ่มต้นกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ ไว้ที่อย่างน้อย 10 ประเทศ เช่น อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมนี จีน และสหรัฐอเมริกา ทั้งตั้งเป้าเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอีก ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และหลังจากนั้น ภายในวันที่ 1 มกราคม จะเพิ่มจำนวนประเทศให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

2.มาตรการผ่อนปรนกิจการ
รัฐบาลเตรียมพิจารณาอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ รวมถึงอนุญาตให้เปิดบริการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานบันเทิง ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

3.ความสำเร็จของการกระจายวัคซีนตามนโยบายเปิดประเทศ  120 วัน
หลังจากรัฐบาลกำหนดเป้าหมายเปิดประเทศภายใน 120 วันในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การรับส่งมอบวัคซีนของประเทศไทย เพิ่มขึ้นก้าวกระโดด ถึง 3 เท่าของเดือนพฤษภาคม จาก 4 ล้านโดส เป็น 12 ล้านโดสในเดือนกรกฎาคม และได้รับส่งมอบวัคซีน อีกถึงเกือบ 14 ล้านโดสในเดือนสิงหาคม และปัจจุบันมีจำนวนส่งมอบวัคซีนเข้าประเทศมากกว่า 20 ล้านโดสต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปี รวมเป็นวัคซีนมากกว่า 170 ล้านโดส  ทั้งนี้ จากสถิติเดือนพฤษภาคม ฉีดวัคซีนได้วันละประมาณ 80,000 โดส ขณะที่ปัจจุบันยอดการฉีดวัคซีนเพิ่มเป็น 3 เท่า สู่เฉลี่ยวันละ 700,000 โดส ส่งผลให้ประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลก 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเฟสบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha 

แสดงผล 2220 ครั้ง