ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

AMAZING THAILAND EXPAT GOLF TOURNAMENT SERIES 2021 คึกคัก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ EXPAT เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่สนามจังหวัดภูเก็ตคับคั่ง

           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันรายการ AMAZING THAILAND EXPAT GOLF TOURNAMENT SERIES 2021 ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา        ณ สนามลากูน่า กอล์ฟ คลับ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด ในรูปแบบการแข่งขันกอล์ฟแบบ “ NEW NORMAL” ที่มุ่งเน้นการลดการรวมตัวของนักกอล์ฟแต่ยังคงไว้ซึ่งประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่สนุกสนาน ด้วยแบ่งการออกรอบเป็นสองช่วง    คือ ช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย โดยมีจำนวนนักกอล์ฟต่อช่วงไม่เกิน 50 คน รวมถึง นักกอล์ฟทุกท่านจะต้องได้การตรวจหาเชื้อโควิท – 19 ก่อนการร่วมกิจกรรมกอล์ฟ

 

         โดยการแข่งขันรายการดังกล่าว เกิดจากนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักในประเทศไทย หรือ       เอ็กซ์แพท (EXPAT) ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และ ความมั่นใจ ว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยและพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึง การร่วมกระตุ้นกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมทั้งนี้ มีกลุ่ม EXPAT เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน  ซึ่งบรรยากาศแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน และเป็นไปตามระเบียบและมาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค. และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด ร่วมสร้างความคึกครื้นให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต  และ สร้างการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลก ว่าประเทศไทยมีความปลอดภัย และ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แสดงผล 1430 ครั้ง