ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

รวมข่าวประกาศปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดของ โควิด-19 ในพื้นที่

FYI : รวมข่าวประกาศปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดของ โควิด-19 ในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที 30 เมษายน  2564

-อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (น้ำตกแม่หาด) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน 2564)

-อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564)

-อุทยานแห่งชาติออบหลวง (น้ำตกแม่เตี๊ยะ) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2564)

-อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี  จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (น้ำตกแม่สา, น้ำตกตาดหมอก,น้ำตกหมอกฟ้า,น้ำตกห้วยแก้ว,น้ำตกวังบัวบาน-ผาเงิน,น้ำตกมณฑาธาร) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564)

-อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (น้ำตกห้วยป่าพลู,ลานกางเตนท์ดอยม่อนล้าน,ลานกางเตนท์และร้านค้าสวัสดิการบริเวณที่ทำการอุทยานฯ) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-อุทยานแห่งชาติแม่ปิง (น้ำตกก้อหลวง) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

- อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่  (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-หมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 16-30 เม.ย. 64)

-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่ 15-25 เมษายน 2564)

-ชุมชน​ท่องเที่ยว​หมู่บ้าน​ถ้ำ​ลอด จ.แม่ฮ่องสอน (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-บ้านห้วยเฮี๊ยะ อำเภอปางมะผ้า (จุดชมวิว กิกอคอ) จ.แม่ฮ่องสอน (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-ชุมชนท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่า จ.แม่ฮ่องสอน (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน

-ถ้ำผาโขง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จ.เชียงราย (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-หมู่บ้านแม่ปาน (สถานที่ล่องแพและปิดการให้บริการนั่งแพ) จ.แพร่  (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-ถนนคนเดิน (กาดข่วงเมืองน่าน ) จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-วัดภูมินทร์ (ภายในพระอุโบสถ) จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-วัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-หมู่บ้านสะปัน จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)

-หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)

-วัดศรีพันต้น จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

- แก่งสะม้าเก้าบั้ง จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 13-19 เมษายน 2564)

-วัดสวนตาล (พระวิหาร) จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (พระวิหาร อุโบสถ และหอไตร) จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 14 เมษยน 2564 เป็นต้นไป)

-วัดมิ่งเมือง จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-วัดพระธาตุเขาน้อย (พระวิหาร) จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-วัดหัวข่วง จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

- บ่อเกลือโบราณ จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน (ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564)

-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (ดอยภูแว) จ.น่าน (ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564)

-อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จ.น่าน (ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2564)

-อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จ.น่าน (ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564)

-อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน (ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564)

-วัดบ่อแก้ว จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-วัดหนองแดง จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-ถนนคนเดินค่ายสุริยะพงษ์ จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป )

-ถนนคนเดินกาดแลงเมืองปัว จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-รถรางนำเที่ยวเมืองเก่าน่าน จ.น่าน (งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดึกดำบรรพ์ (ดงหญ้าหวาย) จ.น่าน (ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564)

-น้ำตกตาดหลวง จ.น่าน (งดกิจกรรมลงเล่นน้ำจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)

-อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก (ปิดตั้งแต่วันที่ 12-30 เมษายน 2564)

-ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (ภายในพระวิหาร  ) จ.พิษณุโลก (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-ดอยทูเล จ.ตาก (ปิดไม่มีกำหนด)

-วัดสังกัสรัตนคีรี จ.อุทัยธานี

-วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี

-ถนนคนเดินตรอกโรงยา จ.อุทัยธานี

-หุบป่าตาด จ.อุทัยธานี

-เขาปลาร้า จ.อุทัยธานี

-วัดอุโปสถาราม จ.อุทัยธานี

-จุดชมวิวบ้านชายเขา จ.อุทัยธานี

-ถ้ำเขาพระยาพายเรือ จ.อุทัยธานี

-เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี

-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

-น้ำตกผาร่มเย็น จ.อุทัยธานี

-วัดถ้ำเขาวง จ.อุทัยธานี

-ตลาดซาวไฮ่ จ.อุทัยธานี

-ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ จ.อุทัยธานี

-ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ จ.อุทัยธานี

-สวนพฤกษชาติ แก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี

-ถ้ำพุหวาย จ.อุทัยธานี

-น้ำพุร้อนสมอทอง จ.อุทัยธานี

-เขื่อนห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี

-วัดผาทั่ง จ.อุทัยธานี

-อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-กาดสายวัฒนธรรม จ.ลำปาง (ปิดวันที่ 16 และ 23 เมษายน 2564)

-กาดกองต้า จ.ลำปาง (ปิดวันที่ 17-18 เมษายน และ 24-25 เมษายน 2564)

-พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564)

-วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564)

-บ้านบ่อเหลี่ยม จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-บ้านแม่ฮ่าง จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-บ้านทุ้งฮ้าง จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-บ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-บ้านแม่แจ๋ม จ.ลำปาง (งดบริการโฮมสเตย์)

-บ้านท่าสี-จำปุย จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-บ้านสามขา จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-บ้านโป่งน้ำร้อน จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-บ้านท่ามะโอ (กรุณาติดต่อก่อนเข้าพื้นที่)

-อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จ.ลำพูน (ปิดตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 20 มิถุนายน 2564)

-น้ำตกก้อหลวง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน (ปิดวันที่ 13-18 เมษายน 2564)

-ข่วงคนเดินหละปูน จ.ลำพูน (ปิดในวันที่ 9 และ 16 เมษายน 2564)

-ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

- แก่งลานนกยูง จ.นครสวรรค์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-แก่งเกาะใหญ่ จ.นครสวรรค์  (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-พิพิธภัณฑ์ราชาจระเข้ยักษ์ พญาด่างเกยไชย จ.นครสวรรค์  (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน-30 พฤษภาคม 2564)

-พิพิธภัณฑ์จันเสน จ.นครสวรรค์  (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์  (ปิดตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-ตลาดท่าเรือคลองคาง จ.นครสวรรค์  (ปิดตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-อุทยานแห่งชาติเขาค้อ (น้ำตกธารทิพย์ ลานกางเตนท์ และที่พักอุทยานฯ) จ.เพชรบูรณ์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-พิพิธภัณฑ์ศิริราช กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จ.นนทบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2564)

-สำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี (ปิดตั้งเเต่วันที่27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564)

-สวนสนุกดรีมเวิล์ด จ.ปทุมธานี

-องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี (ปิดตั้งเเต่วันที่ 27 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564)

-วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

-วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

-วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

-ต๋าหลาดไท-ยวน วัดนาหนอง จ.ราชบุรี

-กาดวิถีชุมชนคูบัว จ.ราชบุรี

-Cook & Coff เรือนจำกลางราชบุรี จ.ราชบุรี

-สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล จ.ราชบุรี

-มาลัยฟาร์ม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

-ตลาดโอ๊ะป่อย จ.ราชบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2564)

-หินหล่น อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

-สวนน้ำเดอะรีสอร์ท จ.ราชบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน 2564)

-น้ำตกเก้าชั้น จ.ราชบุรี

-แก่งส้มแมว จ.ราชบุรี

-เฌอซี๊ญ่า ตลาดไกวเปล จ.ราชบุรี

-ธารน้ำร้อนบ่อคลึง จ.ราชบุรี (ปิดถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

-สุนทรีย์แลนด์ฉดนตุ๊กตา จ.ราชบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2564)

-สวนดอกไม้ลุงชัย จ.ราชบุรี

-เนื้อนาบุญ จ.ราชบุรี

-เดอะบลูมออร์คิดปาร์ค จ.ราชบุรี

-โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

-โป่งลึก-บางกลอย (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) จ.เพชรบุรี

-พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  จ.เพชรบุรี

-โครงการพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย  จ.เพชรบุรี

-ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี

-หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งที่ กจ.(บ้านกร่าง) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี

-พระรามราชนิเวศน์ วังบ้านปืน จ.เพชรบุรี

-อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( ปิดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 )

-ศูนย์​ประวัติศาสตร์​ข่องเขาขาด ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ จ.กาญจนบุรี​ (ปิดตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-พุน้ำร้อนหินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี(ปิดตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-ต้นจามจุรียักษ์ จ.กาญจนบุรี (ปิดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น)

-เขื่อนวิชรลงกรณ จ.กาญจนบุรี

-น้ำตกแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

-น้ำตกเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี

-อุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564)

-พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จ.สุพรรณบุรี

-พิพิธภัณสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  จ.ลพบุรี

-วัดคุ้งท่าเลา จ.ลพบุรี

-ไร่ทรัพย์ประยูร จ.ลพบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 - 15 พฤษภาคม 2564)

- ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค (งดให้บริการกิจกรรมชมฟาร์มฯ ชั่วคราว) จ.สระบุรี(ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2564)

-อุทยานแห่งชาติสามหลั่น จ.สระบุรี

-อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี

-ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี

-วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ จ.สระบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564)

-สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี

-สวนเบญจมาศบิ๊กเต้ จ.สระบุรี

-ตลาดท่าน้ำแก่งคอย จ.สระบุรี

-สวนนกชัยนาท จ.ชัยนาท (ปิดตั้งแต่วันที่27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-หาดน้ำใส จ.ชลบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-หาดเตยงาม จ.ชลบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-หาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ สอ.รฝ. จ.ชลบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-สวนป่าชายเลน สอ.รฝ. จ.ชลบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-หาดสอ จ.ชลบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-หาดกินรี จ.ชลบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม จ.ชลบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (ปิดตั้งแต่วันที่ 15-30เมษายน 2564

-ตลาดน้ำเรือบิน จ.ฉะเชิงเทรา (ปิดตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564)

-ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จ.ระยอง (ตั้งแต่วันที่  7 เมษายน 2564  เป็นต้นไป)

-อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง (ปิดให้บริการพื้นที่กางเตนท์-บ้านพัก ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564)

-เกาะเสม็ด​ จ.ระยอง (ปิดตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 – 10 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)
-เขาแหลมหญ้า​ จ.ระยอง (ปิดตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 – 10 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)
-เกาะกุฎี​ จ.ระยอง จ.ระยอง (ปิดตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 – 10 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)
-เกาะทะลุ​ จ.ระยอง จ.ระยอง (ปิดตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 – 10 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)
-เกาะกรวย จ.ระยอง (ปิดตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 – 10 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)
-เกาะขามจ.ระยอง (ปิดตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 – 10 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)

- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง จ.ระยอง (ปิดตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564)

-ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน (สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน -สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ) จ.จันทบุรี (ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี (ปิดเทศกาลสงกรานต์)

-อุทยานแห่งชาติทับลาน (หาดชมตะวัน) จ.นครราชสีมา  (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

-พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา (ปิดตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564)

-น้ำตกตะคร้อ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา (ปิดตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน-5 พฤษภาคม  2564)

-อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี (ปิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  - 30 มิถุนายน 2564 )

-ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี (ปิดตั้งแต่วันทึ่  1 พฤษภาคม  - 30 กันยายน 2564 )

- คำชะโนด จ.อุดรธานี  (ปิดตั้งแต่วันที่  9-22 เมษายน 2564 )

-ภูทอก จ.บึงกาฬ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2564 )

-สกายวอล์ค เชียงคาน จ.เลย (ปิดตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2564)

-อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ  (ปิดตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 )

-แก่งคันสูง จ.อำนาจเจริญ  (ปิดตั้งแต่วันที่  13-18 เมษายน 2564 )

-เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (ปิดตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

- ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง) จ.ขอนแก่น (ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2564 )

- มูลนิธิพระบรมธาตุนาดูน  จ.มหาสารคาม (ปิดตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564) 

-อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ และปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน  –  9 พฤษภาคม 2564 

-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จ.เลย (ปิดอุทยานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564)

-วนอุทยานหริรักษ์ จ.เลย

-สกายวอล์ค เชียงคาน จ.เลย

-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย

-อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จ.เลย

-ภูป่าเปาะ จ.เลย

-วนอุทยานผางาม จ.เลย

-อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย