ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. มอบ Happy DIY Set แก่ชาวต่างชาติใน ASQ เพื่อสร้างความประทับใจและส่งต่อการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ ชมรม ASQ Thailand Club แจก Happy DIY Set ให้กับชาวต่างชาติที่ทำการจองและเข้าพักใน ASQ ได้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจและรู้สึกผ่อนคลายในช่วงเวลากักตัว

 

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. ได้จัดทำโครงการ Amazing Thailand Happy Quarantine เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนการเดินทาง การเข้าสู่กระบวนการกักตัว จนถึงช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดกิจกรรม Happy DIY Set เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างการกักตัว 14 คืนในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ) ได้แก่ ชุดกระเป๋ากระจูดพร้อมของตกแต่ง  จากชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง  ชุดหน้ากากผ้าพร้อมสายคล้องมี 2 แบบ ได้แก่ หน้ากากผ้าปาเต๊ะ จากชุมชนเสาธงทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสายคล้อง ไข่มุก จังหวัดภูเก็ต และหน้ากากผ้าย้อมคราม พร้อมสายคล้องคอหลอดด้ายย้อมคราม จากบ้านนาขาม จังหวัดสกลนคร  ชุดรองเท้าสานผักตบชวาพร้อมของตกแต่ง จากชุมชนบ้านโนนจำปา จังหวัดบุรีรัมย์ และชุดเพ้นท์แก้วเบญจรงค์ จากบ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร รวมจำนวน 4,000 ชุด ซึ่งในแต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์การทำ การ์ดข้อมูลของชุมชน ผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมี QR code เพื่อให้เข้าสู่วิดีทัศน์ขั้นตอนการทำอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมจากชุมชนท่องเที่ยวของประเทศไทย แจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่ทำการจองและเข้าพักใน ASQ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดย ททท. ได้ประสานงานกับชมรม ASQ Thailand Club เพื่อนำส่ง Happy DIY Set ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมระหว่างกักตัวคนละ 1 ชุด  นอกจากนี้ ททท. ยังจะสนับสนุนให้มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายระหว่างการกักตัวอื่น ๆ เช่น กิจกรรมนันทนาการ The Amazing of Nang Yai กิจกรรมร่วมสนุกออนไลน์

 

ทั้งนี้ ททท. ได้จัดทำ Minisite : www.tourismthailand.org/happyquarantine นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การเดินทางเข้าประเทศไทยให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่การเตรียมตัวเดินทาง การเข้าสู่กระบวนการกักตัว จนถึงช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังการกักตัว พร้อมทั้งจัดทำช่องทางการสื่อสารในรูปแบบของ Line Official Account : @happyquarantine และ WeChat: HappyQuarantine เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามและให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่ง ททท.จะประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักงานของ ททท. ทั้ง 29 แห่ง ทั่วโลก เพื่อให้ความมั่นใจแก่ชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาประเทศไทย โดยคาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลังโควิด-19 กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและการเดินทางท่องเที่ยวไปยังชุมชนต่าง ๆ หลังจากกักตัวอีกด้วย

 

แสดงผล 904 ครั้ง