ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. ชวนเที่ยวตามดวงดาว จับมือร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์”

บ่ายนี้(7 ธันวาคม 2563) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สดร.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการการดำเนินงานเพื่อสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวภายในประเทศและการส่งเสริมการท่องเที่ยวการเรียนรู้เชิงดาราศาสตร์ ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคาร ททท.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้หารือร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สดร. โดยร่วมกันกำหนดกรอบแนวความคิดการสร้างสรรค์ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศรูปแบบใหม่ ที่นำเสนอการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสความสวยงามของดวงดาวในยามค่ำคืนผ่านเรื่องราวทางดาราศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “เส้นทางท่องเที่ยวดูดาว” หรือ “การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์” ซึ่งมุ่งหวังสร้างความประทับใจในเรื่องราวของเส้นทางท่องเที่ยวผ่านดวงดาว โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงด้านดาราศาสตร์ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางได้ รวมถึงการพิจารณาเตรียมการรองรับที่เหมาะสมกับรูปแบบท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ดังกล่าวซึ่งทาง ททท. คาดหวังว่าการร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถใช้เป็นจุดขายรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวไทย สำหรับผู้ที่สนใจหรือชื่นชอบการสัมผัสวิถีแห่งดวงดาว และน่าจะให้การตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งทิศทางภายหลังการศึกษาและหาข้อสรุปภายใต้ข้อตกลงร่วมมือในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำเสนอเป็นแผนงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ในลำดับถัดไป

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือนี้ ทางสถาบันวิจัยฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งพร้อมสนับสนุนข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริง ทางด้านดาราศาสตร์ซึ่งเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของมนุษย์มานานหลายพันปีแล้ว และยังช่วยไขคำตอบของปราฏการณ์ที่เป็นปริศนาต่างๆ มากมาย โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ และครั้งนี้เป็นแนวคิดการนำความรู้ทางดาราศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในมิติใหม่ที่แตกต่างจากเดิม  ด้วยการนำมาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ การปรับตัวและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศย่อมมีความสำคัญเพราะจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้กับระบบเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ และทางสถาบันฯ หวังว่า หากแนวคิดดังกล่าวสามารถดำเนินได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศได้แล้ว ย่อมส่งผลทำให้เกิดกระแสความสนใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์เพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ททท. และ สตร. จะร่วมกันสร้างสรรค์สินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีความสร้างสรรค์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการกำหนดเส้นทาง และเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง สามารถอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลประกอบการเรียนรู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่ให้บริการตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเชิงการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทยที่เป็นรูปแบบใหม่ได้ในอนาคตต่อไป  โดยเบื้องต้น ททท. ได้กำหนดเส้นทางทางท่องเที่ยวตามดวงดาว 7 เส้นทาง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ชัยภูมิ นครราชสีมา สงขลา(หาดใหญ่)-พัทลุง สระแก้ว กาญจนบุรี และสุโขทัย ทั้งนี้ สดร. มีหอดูดาวกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และมีกิจกรรมดูดาวทุกคืนวันเสาร์(NARIT Public Night) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.NARIT.or.th หรือ โทร. 0 81885 4353

แสดงผล 889 ครั้ง