ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สอบผ่านการอบรมภาษาสเปน และโปรตุเกส รุ่นที่ 2

เช้านี้ (29 กันยายน 2563) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สอบผ่านการอบรมภาษาสเปนและโปรตุเกสรุ่นที่ 2 โดยมีนางสาวรัญจวน ทองรุต ผู้อำนวยการภูมิภาคอเมริกา ททท. เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการอบรม และคณาจารย์ผู้สอนจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ณ อาคาร ททท.

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ การท่องเที่ยวที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกเหนือจากภารกิจหลักของรัฐบาลที่เร่งทำให้ประเทศไทยปลอดเชื้อโควิด-19 แล้ว ในส่วนของ ททท. ได้ดำเนินมาตรการ “ซ่อม-สร้าง” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็คือ การจัดอบรมภาษาที่ 3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและติดอาวุธทางภาษาให้กับกลุ่มมัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร พนักงานบริษัทนำเที่ยว ตลอดจนพนักงานขายของที่ระลึก โดยร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดอบรมภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกสในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom และ Google Classroom  ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563 โดยครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมภาษาสเปน 60 คน และอบรมภาษาโปตุเกส 40 คน  รวมทั้งสิ้น 100 คน

 

 

ทั้งนี้  จากการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของมัคคุเทศก์ประจำปี 2563  พบว่า มัคคุเทศก์สนใจอบรมภาษาสเปนเป็นลำดับที่ 2 รองจากภาษาจีนกลาง และสนใจอบรมภาษาโปรตุเกสเป็นลำดับที่ 6 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากตลาดที่ใช้ภาษาเหล่านี้ อาทิ บราซิล สเปน เม็กซิโก  ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย หากแต่ยังขาดบุคลากรที่ใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นจำนวนมาก การอบรมจึงเน้นในเรื่องการให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว การวางแผนการเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้  มีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมและรับประกาศนียบัตร จำนวน 82 คน แบ่งออกเป็นภาษาสเปน 52 คน และภาษาโปรตุเกส 30 คน ททท. คาดหวังว่าการจัดอบรมจะสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเดินทางเข้ามาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวในเร็ววันนี้ได้เป็นอย่างดี

แสดงผล 893 ครั้ง