ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สอบผ่านการอบรมภาษาสเปน และโปรตุเกสเพื่อการสื่อสารรุ่นที่ 1

เช้านี้ (7 สิงหาคม 2563) นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สอบผ่านการอบรมภาษาสเปนและโปรตุเกสเพื่อการสื่อสารรุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ททท. และคณาจารย์ผู้สอนจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ททท. กล่าวว่า ททท.ได้กำหนดแผนการตลาดเพื่อหากลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพใหม่ทดแทนตลาดเดิมที่หายไป โดยภูมิภาคอเมริกาได้พิจารณาจำนวนการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มละตินอเมริกาที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มลาตินอเมริกามีปัจจัยสำคัญคือเรื่องภาษา เนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าวใช้ภาษาสเปนหรือภาษาโปรตุเกสในการสื่อสาร  การพัฒนาศักยภาพทางภาษาสำหรับบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งสำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งข้นด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย ประกอบกับในช่วงต้นปี 2563 ได้เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกเหนือจากภารกิจหลักของรัฐบาลที่เร่งทำให้ประเทศไทยปลอดเชื้อโควิด-19 แล้ว สิ่งที่ ททท. มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล คือการดำเนินการตามมาตรการ “ซ่อม - สร้าง” เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ททท. จึงร่วมมือกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสารขึ้น โดยการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom และ Google Classroom ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรการ “ซ่อม - สร้าง” และเป็นการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางภาษาของบุคลากร เพื่อรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจากตลาดที่มีศักยภาพเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย”

 

ในเดือนมีนาคม 2563 ททท. ได้ทำการสำรวจความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวระหว่างช่วงเวลา “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” พบว่า มีผู้ให้ความสนใจเรียนภาษาสเปนสูงเป็นลำดับที่ 2 (รองจากภาษาจีน) และสนใจอบรมภาษาโปรตุเกสสูงเป็นลำดับที่ 6 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากตลาดที่ใช้ภาษาเหล่านี้ (ประเทศบราซิลใช้ภาษาโปรตุเกส ประเทศเม็กซิโกใช้ภาษาสเปน) ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย หากแต่ยังขาดบุคลากรที่ใช้ภาษาในการสื่อสารภาษาเหล่านี้ โดยการอบรมจะเน้นในเรื่องการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เช่น การให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว การวางแผนการเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

 

การอบรมฯ รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมภาษาสเปนจำนวน 48 คน และผู้เข้าอบรมภาษาโปรตุเกส จำนวน 48 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน การจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมและรับประกาศนียบัตร จำนวน 57 คน แบ่งออกเป็นภาษาสเปน 27 คน และภาษาโปรตุเกส 30 คน ทั้งนี้ ททท. คาดหวังว่าจะสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางทางด้านภาษาที่ 3 ได้อีกทางหนึ่ง

KUBET

แสดงผล 841 ครั้ง