ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. ชวนไกด์แชร์ประสบการณ์ในโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing “ทุกเรื่องราวจากไกด์ ถ่ายทอดเมืองไทยสวยงาม”

เช้าวันนี้ (3 สิงหาคม 2563) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์มืออาชีพแห่งประเทศไทย และนางสาวศศิวิไล โสภณวิมลสวัสดิ์ เจ้าของแฟนเพจฉันกลัวที่แคบ ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “Amazing Thailand Guide Sharing” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มมัคคุเทศก์ที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคาร ททท.

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากกระแสการท่องเที่ยวโลก (Tourism Trend) ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาวะการระบาดของโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโควิด – 19 ที่ทำให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยมีแนวโน้มระมัดระวังเรื่องสุขสุขอนามัย ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ททท. จึงได้จัดทำโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยววิถีใหม่ พร้อมทั้งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านการแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยว จากมัคคุเทศก์ที่มีแง่มุมที่น่าสนใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด BEST ( B – Booking E – Environment  S-Safety และ T -Technology) 7GREENs และ Responsible Tourism ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานในการผลักดันให้ประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน ในการเป็นจุดหมายปลายทางที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยเพิ่มคุณค่าแบรนด์ประเทศไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้อีกด้วย

 

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว (ททท.)  กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ททท. ได้ดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายโครงการ อาทิ โครงการ Amazing Thailand Safety & Administration (SHA) ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับสถานประกอบการ 10 ประเภทกิจการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ในส่วนของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มมัคคุเทศก์เป็นกลุ่มที่ ททท. ให้ความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ดูแลนักท่องเที่ยวทั้งด้านการอำนวยความสะดวก การสังเกตอาการป่วยในเบื้องต้น การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งช่วงการระบาดของโควิด–19 ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ททท. จึงได้จัดทำโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing “ทุกเรื่องราวจากไกด์ ถ่ายทอดเมืองไทยสวยงาม” โดยขอเชิญชวนมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ในรูปแบบคลิปวิดิโอที่ถ่ายทำจากแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่จริง ความยาวไม่เกิน 2 นาที เป็นบรรยายเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศที่ตนเองถนัด โดยสามารถจัดส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ www.tatguidesharing.com ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 15 กันยายน 2563 ซึ่ง 6,000 วิดีโอคลิปแรกเท่านั้น จะได้รับเงินรางวัลคลิปละ 800 บาท โดย 1 คน สามารถส่งผลงานได้สูงสุด 3 วิดีโอคลิป พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการผลิตสื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทยโดยสื่อสารผ่านตัวมัคคุเทศก์ จำนวน 30 เรื่องราว ซึ่ง ททท. จะทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป

 

นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องยกเลิกการเดินทาง รวมถึงการหยุดชะงักการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งแน่นอนว่าการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ไทยที่มีอยู่หลายหมื่นคนทั่วประเทศ ประสบปัญหาการขาดรายได้และปัญหาการว่างงาน ดังนั้น การที่ ททท. ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing ขึ้นมา ถือได้ว่า มีส่วนช่วยสนับสนุนมัคคุเทศก์ไทยได้เป็นอย่างมาก นอกจากช่วยเหลือด้านรายได้ส่วนหนึ่งแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้มัคคุเทศก์สามารถแสดงศักยภาพของตนเอง ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์นำเที่ยวและการเดินทาง อันน่าประทับใจ ซึ่งหลากหลายเรื่องราวอาจเป็นเรื่องลับเฉพาะหรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่นักท่องเที่ยวจะได้ทราบ เมื่อใช้บริการนำเที่ยวจากมัคคุเทศก์เท่านั้น

 

นางสาวศศิวิไล โสภณวิมลสวัสดิ์ เจ้าของแฟนเพจฉันกลัวที่แคบ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ ท่องเที่ยวไทยที่ได้เก็บเกี่ยวมาตลอดหลายปีนั้น พบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หรือแม้แต่ชุมชน ซึ่งความหลากหลายเหล่านี้ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ และอีกจุดแข็งหนึ่งคือการบริการและศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ที่ให้บริการนำเที่ยวอย่างคุณภาพ ซึ่งการไปเที่ยวแบบใช้บริการมัคคุเทศก์ย่อมแตกต่างกับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยมัคคุเทศก์มีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างถูกต้อง รวมไปถึงให้ข้อมูลเชิงลึกและเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถค้นหาข้อมูลเองได้จากโลกอินเตอร์เน็ต ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบลึกซึ้งจากมัคคุเทศก์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วย

 

ทั้งนี้ มัคคุเทศก์ที่สนใจ สามารถแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด 7GREENs และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ผ่านเว็บไซต์ www.tatguidesharing.comw ได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 3 สิงหาคม - 15 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line @guidesharing และ TAT Call Center 1672  เพื่อนร่วมทาง ได้ในเวลาราชการ

ฟรีเครดิต

แสดงผล 987 ครั้ง