ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. จับมือ 2 มหาวิทยาลัยเปิดอบรมภาษาสเปนและโปรตุเกสให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายภาคส่วนทั้งในภาคเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ต้องประสบกับปัญหาในวงกว้าง ททท. จึงได้ดำเนินนโยบายในการ “ซ่อม-สร้าง” เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 มีความปลอดภัยสำหรับการเดินทาง

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ในช่วงท่องเที่ยวทั่วโลกชะลอตัวหลังเกิดวิกฤติ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ทำให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในภาวะว่างงาน ททท. จึงใช้ช่วงเวลานี้ในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางภาษาเพื่อรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจากตลาดที่มีศักยภาพ เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยได้ดำเนิน “โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากตลาดใหม่” ด้วยความร่วมมือของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกสในรูปแบบออนไลน์ ใช้เวลาอบรม 30 ชั่วโมง เปิดรับสมัครบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความสนใจประมาณ 150 คนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดี มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก และได้ปิดรับสมัครและเปิดการสอนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และสิ้นสุดการอบรมในเดือนมิถุนายน

 

“โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากตลาดใหม่” นี้ เป็นการขานรับนโยบายภาครัฐในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางภาษาที่สาม ได้แก่ ภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากตลาดที่ใช้ภาษาเหล่านี้ เช่น บราซิล สเปน เม็กซิโก ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย แต่ยังขาดบุคลากรที่ใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นจำนวนมาก

แสดงผล 1099 ครั้ง