ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. ติดอาวุธ เพิ่มศักยภาพ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการระหว่างรอให้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้านโยบาย “ซ่อม-สร้าง” ดำเนินโครงการ “TAT Webinar” เปิดคอร์สอบรมทางออนไลน์กว่า 30 หัวข้อ แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลเชิงการตลาด ความเข้าใจเชิงลึกในสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติของแต่ละภูมิภาคและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คาดหวังว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของไทยมีความพร้อมรับมือการท่องเที่ยว New Normal หลังสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับปลอดภัยสำหรับการเดินทาง เปิดลงทะเบียนผู้สนใจ 5 พฤษภาคม นี้

 

     นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการชะงักงันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้เกิดช่วงเวลาที่สามารถ“ซ่อม-สร้าง”ภาคส่วนต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดย ททท. ได้เปิดให้มีการอบรมและสัมมนาทางอออนไลน์ (Webinar) แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนในการทำการตลาดและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ

 

    โครงการ TAT Webinar ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 30 หัวข้อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบถึงข้อมูลทางการตลาดของแต่ละภูมิภาคทั่วโลกในเชิงลึก อาทิ สถานการณ์ตลาดท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มประเทศ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาเหนือ จีน อังกฤษ รัสเซีย)  แนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หลังการระบาดของโควิด-19 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในกลุ่มต่าง ๆ (Luxury Traveler และ Millennials)  การพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ททท. จะนำเสนอแพลทฟอร์ม (Platform) การเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ หรือThailand Tourism Virtual Market  สำหรับโครงการ TAT Webinar นี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญผู้มีชื่อเสียงจากหลายประเทศและหลายหน่วยงาน อาทิ Luxury Escapes TripAdvisor Expedia MMGY  Anex Tour (HQ) Travel agent และ Tour operator รวมทั้ง ผู้อำนวยการ ททท. จากสำนักงานต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย ส่วนวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563 จัดเป็น  “China Week” สำหรับผู้สนใจตลาดจีนโดยเฉพาะ  

 

   ทั้งนี้ โครงการ TAT Webinar จะเริ่มบรรยายตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2563  ตามกำหนดตามเวลาประเทศไทยและเปิดให้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง http://tourismthailand.org/webinar โดย ททท. จะส่งอีเมล์ยืนยันการสมัครและแนบลิงค์การเข้าชมกลับไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

 

แสดงผล 2008 ครั้ง