ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. ช่วยเหลือ 4 จังหวัดภาคใต้ น้ำใจท่องเที่ยวไทย สู้ภัยโควิด-19

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินโครงการ “น้ำใจท่องเที่ยวไทยสู้ภัยโควิด” สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบและมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอัตราสูง เริ่มตั้งแต่ เมษายน – มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์วิกฤติการณ์จะคลี่คลาย
 

โครงการ “น้ำใจท่องเที่ยวไทยสู้ภัยโควิด” นี้ ททท. จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต นราธิวาส ยะลา และปัตตานี โดยสำรวจและประเมินถึงจำนวนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและบรรเทาผลกระทบเบื้องต้น ด้วยการช่วยกันมอบอาหารกล่องและของว่างวันละ 1 มื้อ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ จะมอบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเพียงพอกับความต้องการ ทั้งผู้ประกอบการ ร้านค้า นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนต่าง ๆ ทั้งนี้ การประกอบการอาหารจะเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ เช่น ผัก เครื่องปรุง ผลไม้ น้ำดื่ม เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยสร้างรายได้และให้กำลังใจชุมชนผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดดังกล่าว และส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

 

#ห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกัน

แสดงผล 915 ครั้ง