ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

SATTE 2020 รุกตลาดอินเดีย ททท. และผู้ประกอบการเสนอสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ ดึงนักท่องเที่ยว เข้าไทยเพิ่มรายได้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วย นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายฉัททันต์  กุญชร ณ อุยธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. ร่วมพิธีเปิดคูหาประเทศไทย ในงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2020 ณ India Expo Mart, Greater Nodia กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย  เพื่อเป็นช่องทางการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อขยายฐานตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อนำเสนอเอกลักษณ์วิถีไทยที่แตกต่างและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
 

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. เปิดเผยว่า ททท. นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย จำนวน 82 ราย เข้าร่วมงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2020 ในวันที่  8–10 มกราคม 2563 ณ  India Expo Mart, Greater Noida กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในสาธารณรัฐอินเดีย โดยปีนี้ประเทศไทยเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 12 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 82 ราย แบ่งออกเป็น ธุรกิจโรงแรม จำนวน 36 ราย Tour Operator จำนวน 29 ราย ธุรกิจสายการบิน จำนวน 4 ราย และอื่น ๆ จำนวน 13 ราย (สวนสนุก สวนน้ำ ตลาดน้ำ และคาบาเร่ท์) ในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมงานจำนวน 20 ราย  คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วยการเจรจาธุรกิจทางการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจทางการท่องเที่ยวอินเดียกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ (B2B) และกิจกรรมสาธิตการวาดร่มและการสานปลาตะเพียน ซึ่งช่วยตอกย้ำให้เห็นคุณค่าและเอกลักษณ์วิถีไทยที่แตกต่าง สร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก
 

ทั้งนี้  จำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทางออกนอกประเทศในปี 2561 มีจำนวน 23.94 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 21.87 ล้านคนในปี 2559 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ องค์การท่องเที่ยวโลก UNWTO คาดว่าในปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางท่องเที่ยวออกนอกประเทศถึง 25 ล้านคน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีในการเพิ่มสัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมายังประเทศไทย  สำหรับในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางมายังประเทศไทย จำนวน 1,596,772 คน (+12.83%) ส่วนปี 2562 เดือนนมกราคม-พฤศจิกายน พบว่า มีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมายังประเทศไทย จำนวน 1,806,516 คน (+ 26.31%) และคาดว่าสิ้นปี 2562 จะมีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1,900,000 คน (+22%) สร้างรายได้ประมาณ 8.4 หมื่นล้านบาท (+27%)  นอกจากนี้ยังพบว่า นักท่องเที่ยวอินเดียส่วนใหญ่ชอบเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาด อาทิ กรุงเทพฯ เมืองพัทยา(ชลบุรี) และมีแนวโน้มที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มมากขึ้น อาทิ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย(สุราษฎรธานี) เชียงราย กระบี่ พระนครศรีอยุธยา และเกาะช้าง(ตราด) เป็นต้น ตลอดจนกลุ่มกิจกรรมใหม่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มถ่ายทำภาพยนตร์ กลุ่มเดินทางเพื่อการประชุม รวมถึงกลุ่มเดินทางฮันนีมูน

แสดงผล 1577 ครั้ง