ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชวนร่วมสักการะขบวนแห่องค์เจ้าแม่ทับทิมพันปี เยาวราช – เจริญกรุง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย และสมาคมวิเทศ-พาณิชย์ ไทยจีน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้เลื่อมใสศรัทธาร่วมชมและสักการะขบวนแห่องค์เจ้าแม่ทับทิม อายุกว่า 1,000 ปี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 – 15.00 น. บนถนนเยาวราช - ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

 

เทียงโหวเซี้ยบ้อ หรือ หม่าโจ้ว หรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม “เจ้าแม่ทับทิม” เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนในฐานะเทพผู้มีเมตตาบารมีสูง อุปถัมภ์การเดินเรือทางทะเล อำนวยการค้าขายให้รุ่งเรือง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเดินทางปลอดภัย เจ้าแม่ทับทิมได้ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าหม่าโจ้ว วัดเหมยโจว เกาะเหมยโจว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณประชาชนจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ้องเหนือรวมเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี รวมถึงมีศิษยานุศิษย์สร้างศาลเจ้าเพื่อสักการะบูชาอยู่ทั่วโลก

 

และในโอกาสเฉลิมฉลอง 1,000 ปี  คณะผู้บริหารวัดเหมยโจวจึงได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิม พร้อมด้วยองค์เทพบริวารตาทิพย์ หูทิพย์ เดินทางโปรดศิษยานุศิษย์ผู้เลื่อมใสศรัทธายังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำหนดมาประดิษฐาน ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ในวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากมีความเชื่อว่าองค์เจ้าแม่ทับทิมเป็นต้นตระกูลของแซ่ลิ้ม ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สกุลแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย พร้อมขอเชิญชวนประชาชนสักการะขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 – 15.00 น. ในเส้นทางวงเวียนโอเดียน - ถนนเยาวราช – ถนนเจริญกรุง

 

นอกจากนี้ ผู้จัดงานยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยเข้าสักการะและเข้าร่วมพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องได้ ในวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

14.00 – 18.00 น. เปิดให้เข้าสักการะ ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย 

18.00 – 20.00 น.   พิธีต้อนรับองค์เจ้าแม่หม่าโจ้ว พร้อมชมการแสดงไทย – จีน อาทิ โขนชุดพระรามรบทศกัณฑ์ การแสดงวัฒนธรรมของชาวเหมยโจว ระบำท้องถิ่น ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

09.00 – 10.00 น.   พิธีกราบสักการะแบบจีน ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

10.30 – 15.00 น.   ขบวนแห่เจ้าแม่หม่าโจ้ว

15.30 – 18.00 น.   เปิดให้เข้าสักการะ ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

08.00 – 18.00 น.   เปิดให้เข้าสักการะ ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย


ทั้งนี้ เจ้าแม่ทับทิมถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนไทยเชื้อสายจีน โดยประเทศไทยมีผู้ศรัทธาสร้างศาลเจ้าแม่ทับทิบรวมกว่า 100 แห่ง เนื่องจากเป็นเทพอุปถัมภ์การเดินเรือทางทะเล จึงเป็นที่เคารพของชาวจีนในสมัยก่อนที่เดินทางมาโดยเรือสำเภา เพื่อกราบสักการะขอพร หรือขอบคุณที่ช่วยให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ การจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นการส่งเสริมความสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยรวมถึงกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน โดย ททท. คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยในช่วงดังกล่าวมากกว่า 80,000 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย โทร. 02 437 1527 - 8

แสดงผล 1373 ครั้ง