ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จังหวัดลําปาง เทศบาลนครลําปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานลําปาง

เชิญนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน “มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย”
ร่วมสัมผัสบรรยากาศมนต์เสน่ห์ของสะเปาลอยน้ําแห่งลําปาง หรือขบวนแห่สะเปารถใหญ่บนบกตระการตา พร้อมร่วมลอยกระทงในรูปแบบเรือสําเภา ผลิตจากวัสดุธรรมชาติชมการประดับตกแต่งเมืองด้วยโคมศรีล้านนา การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรม ณ บริเวณถนนบ้านเชียงราย และข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกาจังหวัดลําปาง และพลาดไม่ได้กับกิจกรรม DIY ทําสะเปาลอยน้ําในรูปแบบของคุณเอง ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ท่าน้ําสิงห์ชัย ถนนบ้านเชียงราย และข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว - สะเปาคํา ณ บริเวณข่วงนคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 การแสดงดนตรีล้านนา - ไทย ร่วมสมัยและการแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีเปิดงานล่องสะเปาจาวละกอน การประกวดสะเปาลอยน้ํา
วันที่ 12 พฤศจิกายน  2562 ขบวนแห่สะเปารถใหญ่ การประกวดสะเปารถเล็กและสะเปารถใหญ่
โดยการจัดงานในปีนี้ เน้นย้ำาการสนับสนุนการจัดงานประเพณีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม DIY สะเปาลอยน้ํา โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสมัครลงทะเบียนได้ที่หน้างานในแต่ละวัน เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดลําปาง ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะงานประเพณีท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

สอบถามข้อมูลได้ที่ 
ททท.สํานักงานลําปาง โทร. 0 5422 2214 และ Facebook Fanpage : ททท.สํานักงานลําปาง

แสดงผล 1303 ครั้ง