ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. จัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2019 (TTM+ 2019) ชูแนวคิด “New Shade of Emerging Destinations” กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ยกระดับท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2019 (TTM+ 2019) ภายใต้แนวคิด “New Shade of Emerging Destinations” ในวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ณ Ocean Marina Yacht Club เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ดึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกว่า 700 ราย เจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว พร้อมอัดกิจกรรม จัดแสดงและนำเสนอสินค้าเมืองรอง เสวนาด้านท่องเที่ยว กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ และทัศนศึกษาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตั้งเป้าหมายยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมกระตุ้นรายได้กว่า 2,500 ล้านบาท 

นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ททท. กล่าวว่า การจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2019 หรือ TTM+ 2019 ได้เข้าสู่ปีที่ 18 โดย ททท. ได้ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำเสนอกิจกรรมภายใต้แนวคิด “New Shade of Emerging Destinations” เน้นการค้นหาจุดหมายปลายทางใหม่ๆ เสมือนการแสวงหาเฉดสีใหม่มาเติมสีสันการท่องเที่ยวไทยให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

สำหรับการเจรจาธุรกิจซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก ททท. เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการ (Seller) จากประเทศไทยและกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) เข้าร่วมงาน จำนวน 370 ราย นำเสนอและเจรจาธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวใหม่แก่ผู้ซื้อ (Buyer) จากทั่วโลกที่เข้าร่วมงานจำนวน 340 ราย จาก 51 ประเทศทั่วโลก หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.47 จากการจัดงานปีที่ผ่านมา แบ่งสัดส่วนเป็นภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ร้อยละ 38.24 ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ร้อยละ 27.06 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ร้อยละ 22.94 และภูมิภาคอเมริกา ร้อยละ 11.76

นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการ Showcase สินค้าต่างๆ ของเมืองรอง และการจัดกิจกรรมเสวนา “TTM+ Talk” ภายใต้แนวคิด “Making the World a Better Place Through Travel” หรือ “มองบริบทรอบตัว ปรับเพื่อเปลี่ยน สู่การพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น” โดยเชิญนักพูด นักคิด นักธุรกิจในแวดวงการท่องเที่ยว ดีไซน์และแบรนด์ อาหารและเครื่องดื่ม และสื่อมวลชนรวม 10 ท่าน มาให้ความรู้ใน 10 หัวข้อที่แตกต่างกัน อาทิ ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายอายุ จือปา เจ้าของร้าน Akha Ama Coffee นายเฉลิมพล โรหิตรัตนะ เจ้าของร้าน Rarp 


พร้อมกันนี้ ททท. ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดให้งาน TTM+ 2019 เป็น Plastic Free Event รณรงค์ลดการใช้พลาสติก พร้อมนำแนวคิด 3R (Reduce Reuse Recycle) มาประยุกต์ใช้กับทุกกิจกรรมตลอดงาน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงเส้นทางเมืองหลัก-เมืองรอง และประเทศในกลุ่ม AEC รวมถึงเชิญสื่อมวลชนจากต่างประเทศ จำนวน 71 ราย และสื่อในประเทศกว่า 50 ราย ร่วมเผยแพร่การจัดงานฯ และแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย


ทั้งนี้ การจัดงาน TTM+2018 ครั้งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างระยะเวลาการจัดงานประมาณ 1,894 ล้านบาท และสร้างมูลค่าทางธุรกิจภายหลังการเจรจา 30 วัน ถึง 2,470 ล้านบาท โดย ททท. คาดว่าการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยได้เจรจาและนำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแก่ตลาดมากขึ้น เพิ่มประสบการณ์การทำธุรกิจระดับสากลให้แก่ภาคเอกชนไทย รวมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท กระตุ้นให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงเป้าหมายที่ 2.21 ล้านล้านบาท ตลอดจนกระจายรายได้จาก
การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแน่นอน

แสดงผล 307 ครั้ง